Med stor spridning av såväl influensa, som covid-19 och RS-virus är vården på många håll i landet hårt belastad. I hälften av regionerna råder förhöjt beredskapsläge. Exempelvis är Region Värmland sedan en vecka tillbaka i förstärkningsläge, liksom flera sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Nu inför därför Region Uppsala striktare hygienrutiner för att försöka begränsa smittspridningen, enligt ett pressmeddelande. Hädanefter ska besökare och medföljare vara mycket restriktiva med att över huvud taget komma till vården. Patienter och besökare uppmanas också att använda munskydd och även personal ska använda munskydd i fler situationer än tidigare.

Mikael Köhler säger att åtgärderna visserligen inte kommer att påverka samhällsspridningen, men att de förhoppningsvis kan minska risken för att vårdpersonal, besökare och patienter smittar varandra.

– Det är ett mycket ansträngt och skört läge och smittorna löper som präriebränder genom samhället. Detta får en stor påverkan på vården, både för att fler behöver vård och för att vårdpersonalen insjuknar. Vi måste alla hjälpas åt och göra det vi kan för att begränsa elden, säger han.

Tidigare i veckan skärpte även Västra Götalandsregionen sina rekommendationer.

Läs också: Folkhälsomyndighetens nya troliga scenario: Lika utbredd smitta som förra vintern