Över 4 000 vårdanställda och vårdstudenter, däribland ett stort antal läkare och läkarstudenter, står bakom uppropet.

»Vi som vårdpersonal vägrar sitta tysta medan landets regering föreslår förslag som kraftigt skulle komma att försämra liven och hälsan för våra patienter«, skriver de.

De vänder sig mot flera av förslagen som regeringen och Sverigedemokraterna vill genomföra som utvisning på grund av »bristande vandel«, visitationer i utsatta områden, begränsning av offentligt finansierad tolk och skyldighet för vårdpersonal att ange patienter utan uppehållstillstånd.

»Vi vill nu i egenskap av företrädare för vården både ta avstånd från och varna för innehållet i avtalet. Det som Tidöavtalet stipulerar kommer att få en allvarlig inverkan på både våra patienter och på vår arbetsmiljö«, skriver vårdpersonalen.

Utan tolk är det omöjligt att göra en bedömning av en patient, enligt dem. Och om vårdpersonal tvingas ange patienter utan uppehållstillstånd kommer det leda till etisk stress bland personalen och riskerar leda till att patienter inte vågar söka nödvändig sjukvård.

»Om de åtgärder som Tidöavtalet föreslår drivs igenom i sjukvården, kommer vi att begå civil olydnad och vägra ange våra patienter«, avslutar de uppropet.