»Det ökade inflödet består av barn och de mest sköra äldre. De som kommer in är de som har svårast att klara påfrestningen av en infektion och har stora vårdbehov«, skriver regionen på sin hemsida där det framgår att stabsläget gäller från 17.00 på måndagen.

Den ökade smittspridningen gör det också svårt att bemanna vården. »Utvecklingen av situationen följs därmed noga och syftet är att tidigt kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Stabsläget gäller tills vidare«.