– Det är mycket höga flöden av patienter till vår barnsjukvård på grund av RS-virus samtidigt som influensa och covid-19 påverkar vår bemanning. Det gör att läget för tillfället är och bedöms vara fortsatt mycket ansträngt inom sjukvården den närmsta tiden, säger Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Förstärkningsläget gör att regionen snabbare kan »koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthållighet i bemanningen«. Regionen har också aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, för att upprätthålla patientsäkerheten.

– Vi har personal som slitit hårt under lång tid och vi gör vårt bästa för att försöka värna deras ledigheter. Men i detta läge kan det bli nödvändigt att uppmana medarbetare att gå i tjänst eller utföra sina arbetsuppgifter på de avdelningar där behovet är som störst, säger Håkan Sandahl.