Madeleine Jonsson (MP), Helén Eliasson (S) och Carina Örgård (V). Pressfoto: Ängelina Ahlén

Vårdanställda på många håll runt om i landet har höjt rösterna mot flera förslag i Tidöavtalet som regeringspartierna ingått med Sverigedemokraterna. En av de punkter som har väckt mest ilska är den om informationsplikten, det vill säga att myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i landet utan tillstånd.

Förslaget har nu också fått Västra Götalandsregionens nya politiska styre att reagera. I brev från läkare och andra anställda, liksom från fackliga organisationer, har ledningen uppfattat en oro från vårdpersonalens sida och därför väljer man nu att markera offentligt, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) till Göteborgs-Posten.

– Det här är en jätteviktig arbetsmiljöfråga. Här måste vi som en av landets största arbetsgivare markera att personalen kan känna sig trygg.

I ett pressmeddelande utvecklar regionens toppolitiker sitt resonemang.

– Vi i Rödgrön ledning kommer aldrig att kräva att våra anställda bryter sin tystnadsplikt eller lämnar ut personer i nöd, säger Helén Eliasson.

Madeleine Jonsson (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet, betonar också att ingen ska behöva känna oro över att söka vård i regionen.

– Vi kommer inte att vara en del i att bidra till en angiverikultur och utsätta våra invånare för det i vårt samhälle, säger hon.

Tidöavtalet öppnar dock för att det kan finnas situationer där en anmälan till Migrationsverket och Polismyndigheten skulle strida mot »ömmande värden«. Som exempel nämns just sjukvården och frågan ska dessutom utredas ytterligare. Men Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale tycker att skrivningen är otydlig.

– Det borde i stället stå att sjukvården är undantaget, punkt. Hela samhället måste ha förtroende för vården och man måste kunna söka hjälp för sjukdom, sa hon i en intervju med Dagens Nyheter nyligen.

Läs också:
Sofia Rydgren Stale: Delar av Tidöavtalet otydliga