Afa försäkring har länge utlyst forskningsmedel inom området arbetsmiljö och hälsa. Nu läggs mer fokus på forskning om arbetsförmåga för privatanställda arbetare och anställda inom kommuner och regioner. Förhoppningen är att det ska bidra till ett längre och mer hållbart arbetsliv.

Som exempel ges projekt som undersöker bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro, eller undersöker sjukdomsförebyggande faktorer, så att sjukfrånvaron kan förebyggas eller förkortas.

– Syftet med den nya inriktningen är att finansiera forskning som ger ny kunskap om arbetsförmåga vid sjukdom. Vi finansierar primärt forskning som rör människor i arbetslivet. Vi vill skicka en signal till forskare att den här är väldigt viktig för oss, förklarar Diana Persson som är forskningssekreterare för området hälsa.

Hon berättar att Afa försäkring är intresserat av att finansiera forskning som är relaterad till bolagets försäkringar för att undvika och förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar.

Projekten som kommer väljas ut förväntas ge konkreta effekter snabbt, och därför ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod. Det kan exempelvis handla om rehabilitering, utveckling av behandlingsmetoder och klinisk forskning som kan användas för att bibehålla, förbättra och utveckla arbetsförmågan.

Hur kontrollerar ni att resultaten verkligen kommer till konkret nytta inom fem år?

– Vi vill verkligen se att de här åtgärderna som forskare har kommit fram till används på arbetsplatsen och inom sjukvården. Forskarna måste varje år skicka in en rapport och när de är klara en slutrapport. Men vi planerar också att stärka uppföljningen framöver och börja följa upp hur resultaten används på lite längre sikt, säger Diana Persson.

Resultaten från forskningen sprids även via Prevent och Sunt arbetsliv.

Totalt handlar det om forskningsanslag på 150 miljoner kronor per år som Afa försäkring finansierar.  Förändringen i forskningens inriktning på området hälsa träder i kraft i och med den riktade öppna utlysning som öppnar den 31 januari och stänger den 21 mars.

Afa försäkring

Afa försäkring ägs av arbetsmarknadens parter: Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Nära 90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,9 miljoner människor, omfattas av minst en sådan försäkring.

Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.