Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Vårdkompetensrådet. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Med den här typen av arbete är man en del i ett kontinuum, man får förmånen att arbeta under en period men sedan är det också viktigt att andra får ta över. Jag tycker att det är en lämplig tidpunkt för mig att sluta nu.

Hur länge till blir du kvar?

– Jag kommer att finnas till hands för att lotsa in min efterträdare, men sedan är jag kvar i Västra Götalandsregionen året ut och ägnar resterande tid åt att jobba centralt med regionens life science-strategi.

Vad har varit roligast under din tid som sjukhusdirektör?

– Jag är mycket stolt över att ha fått leda alla engagerade medarbetare. Uppdraget har inte alltid varit enkelt, men däremot alltid givande. Jag tar också med mig den enorma kraft som medarbetarna uppvisade under pandemin, då vi hanterade en av århundradets största utmaningar tillsammans.

Vad har varit svårast?

– Vården har det tufft, särskilt under och efter pandemin då medarbetarna har slitit otroligt hårt. Vi har för få vårdplatser, för många som väntar på vård och arbetsmiljön i dygnet-runt-vården måste bli bättre. Samtidigt glöms det ofta bort i debatten att den medicinska utvecklingen och den svenska vården är i absolut global framkant. Men när vi kan göra mer ökar också förväntningarna, trots att resurserna kanske inte alltid hänger med. Det är komplext och bilden är delad.

Du fick nyligen förlängt som ordförande för Nationella vårdkompetensrådet. Vad arbetar ni med framöver?

– Vi jobbar bland annat med klinisk forskning och fortbildning. Vi har också nyss påbörjat en flödesgenomgång och analys av de olika utbildningarna till legitimationsyrken.

Läs också: