Efterfrågan på läkemedel med den aktiva substansen semaglutid har ökat kraftigt de senaste åren. Det läkemedel som i nuläget finns i Sverige, Ozempic, är godkänt för behandling av typ 2-diabetes, men semaglutid har i studier också visat effekt på viktminskning. Ett sådan, Wegovy, finns godkänt i USA och EU men är ännu inte tillgängligt på den svenska marknaden, vilket det väntas bli under 2023.

Ozempic kan dock förskrivas utanför indikation (off label) och marknadsföringen som »bantningsmedel« är omfattande i sociala medier, vilket bland annat Svenska Dagbladet tidigare rapporterat om. Det har lett till att efterfrågan ökat kraftigt och att bolaget bakom läkemedlet, Novo Nordisk, inte hinner leverera i tillräcklig mängd. Sedan i höstas är Ozempic restnoterat och slut på många svenska apotek.

Under de senaste åren har flera onlineföretag, inriktade på viktnedgång med hjälp av bland annat läkemedelsbehandling, registrerats i Sverige, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera. Två av de nystartade digitala vårdgivarna, Yazen och Medfacilis, erbjuder kontakt med läkare via app eller webb samt månadsabonnemang som omfattar förskrivning av läkemedel, samt personligt kost- och träningsprogram. De eventuella läkemedlen bekostas av patienterna själva.

När DN:s reporter registrerar sig hos bolagen och testar att få läkemedel för att gå ned i vikt utskrivet får hon nobben av Medfacilis, med hänvisning till att hon inte är överviktig. Hos Yazen går det emellertid bra.

Reportern, som inte har typ 2-diabetes, uppger ett BMI som faller väl inom ramen för »normalvikt«, men skriver att hon tidigare vägt lite mer. Efter att ha lämnat blodprov med test för cirka 20 hälsomarkörer, får hon efter ett par dagar meddelande att hon fått läkemedlet Ozempic utskrivet, trots att företaget uppger sig följa rekommendationen om krav på dokumenterad övervikt för det. Med förskrivningen följer ett meddelande att hon nu »har stor sannolikhet att förbli normalviktig« och en film som visar var hon kan hitta apotek som har läkemedlet, då det råder brist.

Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare och ansvarig för Obesitascentrum vid Capio S:t Göran i Stockholm, är kritisk till bland annat onlinevårdgivarnas upplägg.

– Vi hör ibland om förskrivning till personer som inte väger så mycket. Man vill gå ner några kilon för att till exempel komma i en skjorta eller en klänning, säger hon till DN.

Även Erik Uddman, överläkare på endokrinologmottagningen vid Skånes universitetssjukhus och tidigare obesitasläkare, anser att förskrivningen av Ozempic som viktminskningsläkemedel många gånger sker på för lösa grunder.

– Det behövs en patientutredning, och den bör ske vid ett fysiskt vårdtillfälle. Dessutom bör man göra täta uppföljningar och kontroller, säger han till DN.

Martin Carlsson, nu chefläkare på Yazen, som tidigare grundat Blodtrycksdoktorn.se, försvarar emellertid off label-förskrivningen av Ozempic för viktminskning med att det både är billigare och effektivare än andra läkemedel, som är godkända för ändamålet.

– Det finns andra effektiva alternativ för diabetespatienter, men inte för obesitaspatienter som har många metabola komplikationer på grund av sin vikt, säger han till DN.

Martin Carlsson medger dock att det kan finnas risk att läkaren missar något hos patienten när man inte ses vid ett fysiskt möte, men säger också att människor är mer ärliga i en skriftlig kontakt och att risken för missförstånd minimeras när »allt står tydligt i journalen och i appen«.