För tio år sedan flyttade reumatologens behandlingsenhet på Sunderby sjukhus till tillfälliga lokaler i källaren. Reumatologmottagningen ligger i sin tur separerad från behandlingsdelen och det är långt avstånd mellan dem.

Nu anmäls förhållandena vid behandlingsenheten till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundets skyddsombud radar upp en lång rad missförhållanden:

  • Det finns silverfiskar i patientsängar och stolar. Fällor sätts kontinuerligt ut. Källarlokalen upplevs som kall och rå även sommartid.
  • Personaltoaletten fungerar förutom toalett som förråd. En sopvagn och avfall från cytostatika förvaras också där. Ibland måste toaletten dessutom användas av patienter.
  • Bristen på personal gör det svårt att ta raster. I de tillfälliga lokalerna saknas ett personalutrymme. Patienter och personal måste dela kylskåp och mikrovågsugn i köket, som saknar diskmaskin och handfat.
  • Vissa somrar har behandlingsenheten flyttat till mottagningen på grund av personalbrist. Eftersom det saknas ett särskilt läkemedelsrum och läkemedelskyl på mottagningen, måste läkemedel och personalens lunchlådor förvaras i samma kylskåp.
  • Lokalerna är så trånga att personalen snubblar över möbler. Det saknas också hjälpmedel för exempelvis tunga lyft på grund av platsbrist.
  • Det saknas en plan för när mottagningen kan flytta från de tillfälliga lokalerna.

Bristerna har lyfts både till närmaste chefer och högre upp i organisationen vid ett flertal gånger genom åren utan resultat, enligt skyddsombudet från Vårdförbundet som därför vänt sig till Arbetsmiljöverket med en så kallad 6-6a-anmälan, där man begär att myndigheten ska gripa in.

Region Norrbotten medger i ett svar till Arbetsmiljöverket att lokalerna brister och skriver att man hoppas att reumatologen kan flytta till nya lokaler under 2023. I de tillfälliga källarlokalerna, där behandlingsenheten haft sin verksamhet i under tio år, går det inte att lösa problemen på ett bra sätt enligt verksamhetschefen. När det gäller silverfiskarna i sängar och stolar kommer man fortsätta att använda fällor och vara noga med städning av lokalerna.

Silverfiskar är bland de vanligaste insekterna inomhus, enligt Anticimex. De är ofarliga, men kan vara ett tecken på fuktskada om de påträffas i andra utrymmen än kök och badrum.