Åren går – men problemen består. Ungefär så kan man sammanfatta bakgrunden till att såväl Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som Arbetsmiljöverket nu väljer att ta i med hårdhandskarna. I samband med Arbetsmiljöverkets nya granskning av alla svenska akutsjukhus, som inleddes i höstas, kan fler arbetsplatser räkna med viten.

Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket. Foto: Privat.

– Normalt sett går vi alltid vägen via inspektionsmeddelanden, där vi beskriver bristerna och kräver åtgärder. Men den här gången arbetar vi lite annorlunda. Om vi de senaste åren har haft liknande ärenden på arbetsplatsen kommer vi nu med hårdare krav och kopplar på vitesförelägganden, säger Malin Cato som projektleder arbetet.

Även Ivo, som granskar patientsäkerheten inom vården, har det senaste året växlat upp. Generaldirektören Sofia Wallström har varnat för att myndigheten kan komma att stänga sjukhus och Ivo har också delat ut flera tunga miljonviten. Alla verktyg i verktygslådan ska användas för att komma till rätta med problemen, enligt Sofia Wallström.

Är det här Arbetsmiljöverkets sätt att göra detsamma?

– Nej, det skulle jag nog inte säga. Men vi har sett en problematik i vården under en längre tid och vi kände att vi ville skruva på vår metod, eftersom problemen hänger kvar.

Ofta handlar arbetsmiljöproblemen inom vården om den höga arbetsbelastningen, som en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal.

– Trots att vi har varit ute mycket i vården efter skyddsombuds begäran händer inte så mycket. Då måste vi prova nya vägar. Sedan är det i sig inget nytt att vi lägger ett föreläggande med vite – däremot att vi gör det i en så här samlad insats där vi tror att det kan bli en hel del förelägganden, säger Malin Cato.

Inspektionerna började i liten skala i september, med granskningar av ett antal privata sjukhus. Sedan i december har dock insatsen skalats upp ordentligt i och med att Arbetsmiljöverket gått över till regionernas sjukhus. Hittills har runt tjugo inspektioner genomförts. Det betyder dock inte att tjugo sjukhus har granskats, Arbetsmiljöverket besöker nämligen tre olika avdelningar på varje sjukhus. En titt på akuten står alltid på agendan.

– Vi har prioriterat akutmottagningarna, bland annat eftersom vi har fått in väldigt många skyddsombudsanmälningar därifrån. Och fungerar inte flödet från akuten till avdelningarna blir det ju en propp.

Finns en förlossningsavdelning ska även den inspekteras. Den tredje avdelningen väljer däremot inspektören själv.

– Det kanske faktiskt inte spelar så stor roll vilken annan avdelning man väljer, för vi tror att arbetsmiljöproblemen kan finnas på väldigt många håll.

Arbetsmiljön är ena sidan av myntet och patientsäkerheten den andra. Har ni någon nytta av den stora sjukhusgranskning som Ivo nu håller på att avrunda?

– Vi tittar helt klart på deras inspektioner och vill att samarbetet oss emellan ska utvecklas. Vi har redan haft flera möten med Ivo under vår insats och jag hoppas att det mynnar ut i fler regelbundna möten, för vi behöver varandra.

Arbetsmiljöverkets sjukhusgranskning kommer att pågå under hela 2023.

– Det finns ett systemfel i hur sjukvården sköts i dag och till syvende och sist är det politikerna som måste ta sitt ansvar. Den samlade bilden från det här projektet skickar förhoppningsvis tydliga signaler till politiken, säger Malin Cato.

Läs också:
70 sjukhus ska inspekteras efter stort antal larm till Arbetsmiljöverket