Den 2 januari vid 11-tiden gick Vrinnevisjukhuset i Norrköping upp i stabsläge enligt Norrköpings-Tidningar.

Vrinnevisjukhuset har tvingats höja beredskapen även tidigare i vinter. Grundproblemet uppges, liksom för många andra sjukhus, vara sjuksköterskebrist. Det gör sjukhuset sårbart när inflödet till sjukhuset ökat samtidigt som många i personalen är sjuka.

Under måndagen uppgav även hälso- och sjukvården i Region Blekinge att man går upp i stabsläge igen. Anledningen är den stora bristen på vårdplatser på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona, som uppstått på grund av ett högt söktryck på vården och hög sjukfrånvaro bland personalen.

– Under den närmaste tiden kommer daglig uppföljning av läget och vid behov kan vi behöva vidta särskilda åtgärder för att klara situationen, säger Maria Arvidsson Karlsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Region Blekinge befann sig i stabsläge så sent som i mitten av december och fram till jul på grund av vårdplatsbrist.

Stabsläge är den första av de tre beredskapsnivåerna. Det innebär att en ledningsgrupp upprättas på sjukhuset som följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder som att kalla in mer personal eller flytta patienter.