Lekterapeuterna Ulrika Alfraeus och Maria Pauly och expertrådets Olivia Momats Haraszti, Wilma Magnusson och Elise Emmoth. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

Sedan 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag och som ett led i att leva upp till den valde Region Örebro län förra året att inrätta ett expertråd med barn och unga. Gruppen, bestående av fem ungdomar i åldrarna 14–18 år, träffas ett par gånger per termin under ledning av lekterapeuter och diskuterar hur barnsjukvården kan bli bättre. Alla är de eller har varit patienter och har därmed stor erfarenhet av vården.

– Vi använder dem som bollplank i alla möjliga frågor. Det kan handla om lokaler, sjukhusets mat eller vårdpersonalens bemötande, säger Anna Olivecrona, verksamhetschef för barnsjukvården i Örebro och initiativtagaren till expertrådet.

I veckan höll gruppen sin första föreläsning för vårdpersonal. Mycket handlade om vikten av att vården bygger en relation med barnet och visar ett intresse för hela personen, inte bara sjukdomen. Flera av ungdomarna lyfte också problem med dåligt bemötande och att inte bli tagen på allvar.

– Man blir sällan hörd som barn, eftersom man inte kan uttrycka sig på samma sätt som en vuxen. Det är lätt att man hamnar lite mellan stolarna eller att man får fel behandling eller fel diagnos, säger Wilma Magnusson.

Även praktiska detaljer kan förbättras för att göra sjukvårdsvistelsen trevligare, såsom ordentliga täcken i stället för sjukhusfiltar och mindre »skolmatsvibe« över måltiderna, som en av dem uttryckte.

Olivia Momats Haraszti lider av ITP, brist på trombocyter, och får lätt blödningar. För hennes del rådde det aldrig någon tvekan kring att ställa upp när hon fick frågan om att ingå i expertrådet.

– Jag har haft hjärnblödning, njurblödning, varit inlagd på Iva. Jag låg inne nästan ett år i sträck under min barndom, och eftersom jag är här så ofta är det självklart att jag vill att vården ska bli bättre, säger hon.

Efter föreläsningen var Anna Olivecrona väldigt nöjd.

– Jag tyckte att de var väldigt konkreta och gav bra och tydliga råd om att se ungdomen som en individ, och ställa frågor om skola eller fritidsintressen. De pratade också om vikten av egentid med sin läkare, och att det är bra om läkaren ber föräldrarna att gå ut en stund mot slutet av mötet.

Barnläkaren Linnea Qvarnström sitter med i en grupp som arbetar med att barnanpassa sjukvården och fick med sig flera nya idéer från föreläsningen.

– Vi kommer att be expertrådet om hjälp med några frågor som vi har arbetat med, exempelvis övergången till vuxenvården och utformningen av våra kallelser.

Föreläsarna själva var också glada över all respons de fått från åhörarna.

– De verkade uppskatta det vi sa och ta det till sig. Vi fick också många kommentarer efteråt om att vi gör ett viktigt jobb, säger Elise Emmoth.