Enligt stämningsansökan till tingsrätten har läkaren olovligen fritidsförskrivit »en mycket stor mängd« läkemedel till sig själv och sin partner. Läkemedlen omfattar bland annat narkotikaklassade preparat och läkemedel som kan användas för dopning. Bland förhörsuppgifterna finns apotek som berättat om ovanliga läkemedel och ovanliga doseringar.

Förskrivningarna har kostat regionen som läkaren arbetade för, mellan 150 000 och 200 000 kronor. Åklagaren yrkar i första hand på att läkaren fälls för bedrägeri, i andra hand för tjänstefel.

Läkaren åtalas också för att anmält sin chef för barnmisshandel till socialtjänsten, trots att det inte fanns någon egentlig misstanke. Bakgrunden är att Socialtjänsten i den aktuella kommunen hade fått en handskriven anonym orosanmälan om den misstänkte läkarens chef. I anmälan stod att chefen sålt narkotiska läkemedel på fritiden, dricker för mycket alkohol och inte var kapabel att ta hand om sina barn. Två liknande anonyma anmälningar har också skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Chefen fattade misstanke om att anmälningarna var en hämnd. Både chefen och dennes chef, anmälde läkaren. Och nu har åklagaren valt att åtala läkaren både för bedrägeri gällande förskrivning av läkemedel, och för falsk tillvitelse.

– Motivet bakom den falska tillvitelsen spelar mindre roll i sammanhanget. Men jag uppfattar det som att den tilltalade har blivit sur på sin chef efter att chefen agerade i bedrägeriärendet, säger kammaråklagare Lage Rahm till Nyhetsbyrån Siren.

Läkaren nekar till båda brotten. I förhör i somras har hen bland annat anfört att hen förskrivit alla läkemedel till sig själv i medicinskt syfte, då hen ska ha alla diagnoser. Läkaren har också berättat att hen under den aktuella perioden var tillfälligt sjuk, personlighetsförändrad och hade dåligt omdöme.