Det är som en del i ett större projekt som Akademiska sjukhuset tar reda på om fler cancerpatienter kan få sin behandling på hemmaplan.

Sedan september har vissa patienter några dagar per vecka kunnat få behandling i en liten buss som står parkerad utanför Enköpings lasarett och bemannas av sjuksköterskor från Akademiska sjukhuset.

Det handlar bland annat om blodtransfusioner, cytostatika och annan cancerbehandling.

Hittills har patienterna tagit emot det hela med öppna armar, enligt Henrik Lindman, onkolog och tillförordnad verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, på Akademiska sjukhuset.

– De är supernöjda med att inte behöva åka så långt för behandling. De får också en helt annan närhet till personalen, eftersom sjuksköterskorna sitter med hela tiden. Det blir väldigt omhändertagande, säger han.

Akademiska sjukhusets nya cancervårdsbuss. Foto: Staffan Claesson

En nackdel är att utrymmet är begränsat.

– Personalen tycker att det är roligt att jobba på bussen, men att det blir ganska trångt. Det har varit svårt att få snurr på grejerna.

Patientperspektivet är en viktig bit med projektet, enligt Henrik Lindman. Men det handlar också om att stämma i bäcken.

Tack vare den revolution som skett på behandlingsfronten på senare år ökar antalet cancerpatienter på Akademiska sjukhusets behandlingsavdelningar med ungefär fem procent per år.

– Patienterna lever längre och går hos oss år ut och år in. Vi har nya lokaler men det var trångbott redan när vi flyttade in. Därför funderar vi redan nu på vad vi kan flytta ut, säger Henrik Lindman.

Den här delen av projektet avslutades vid nyår och ska nu utvärderas mer i detalj. Framöver ska bussen vidare till Norduppland.

– Där kommer den nog ännu mer till sin rätt. Där kan man stå kanske en dag på ett ställe och och ge behandlingar och sen flytta till något annat ställe. Ungefär som blodbussen, säger Henrik Lindman.

Henrik Lindman. Foto: Staffan Claesson

Inom ramen för projektet, som görs i samarbete med Bristol Myers Squibb och Adxto Care, ska man även prova en mindre filial för behandling – ungefär som en vårdcentral – i Uppsala där majoriteten av patienterna finns. Den skulle till exempel kunna placeras vid något köpcentrum.

Redan i dag kan vissa patienter få cancerbehandling på Enköpings lasarett. Ytterligare ett spår är att stärka den vården samt bygga mindre behandlingsenheter även i Tierp och Östhammar.

Fler företag har visat intresse för att vara med i projektet.

Enligt Henrik Lindman lär det dröja åtminstone några år innan idéerna eventuellt införs permanent. Det är också för tidigt att svara på om bussen kommer att göra comeback i Enköping.

– Min bild i dag är nog att man bör använda en buss i glesbygd och sedan ha små fasta behandlingsenheter där det är lite mer tätbebyggt. Det tror jag är smartast, säger Henrik Lindman.