En äldre patient sökte vård på en av akutmottagningarna i Region Dalarna med misstänkt hjärtinfarkt. När blodprov och EKG inte visade på hjärtinfarkt fick patienten genomgå skiktröntgen. Då upptäcktes en dissektion på aortan från hjärtat ner i buken.

På grund av hög belastning på akutmottagningen blev dock skiktröntgen och efterföljande transport med helikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala något fördröjd, enligt regionens lex Maria-anmälan. Patienten avled strax efter ankomsten till Uppsala.

»Alla involverade verksamheter har nu sett över sina rutiner och arbetar med att säkerställa god kompetens avseende diagnostik av aortadissektion och med att ta fram ett snabbspår för patienter med aortadissektion. Verksamheterna ska också tydliggöra ansvarsfördelningen vid svårt sjuk patient som kräver omedelbar transport«, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande.

– När man har en svårt sjuk patient där tiden är avgörande behöver man ha tydliga rutiner både för vad som ska göras och för vem som ska ha ansvaret för att se till att arbetet löper på så snabbt som möjligt. Det är extra viktigt i situationer där många personer är involverade och när arbetsbelastningen är hög. Vi bedömer att det finns en patientsäkerhetsrisk och anmäler därför händelsen enligt lex Maria, säger Anna Svärd, chefläkare i Region Dalarna i pressmeddelandet.