En 14-årig flicka med ADHD sökte sig till en vårdcentral då hon behövde ett läkarintyg för körkortstillstånd för moped. I samband med det beordrade läkaren ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika, vilket innebar att en sjuksköterska kontrollerade att flickan inte skulle fuska med urinprovet.

DO påpekar i ett beslut att det inte finns något i Transportstyrelsens föreskrifter som ställer krav på övervakade urinprov, utan den bedömningen får göras i de enskilda fallen. I det här fallet har det inte funnits någon misstanke om missbruk, riskbeteende eller kriminalitet.

Flickan upplevde situationen som kränkande och kände sig sårad och misstänkliggjord. DO gör också bedömningen att provet ordinerats utifrån hennes diagnos utan en individuell bedömning i hennes fall. Därför begär DO att läkarens mottagning ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan.

Vårdcentralen i fråga beskriver i ett svar till DO att urinproven kan göras i den här patientgruppen antingen vid misstanke eller som stickprov. Stickprov görs »på grund av erfarenhet att missbruk kan förekomma utan misstanke«.

I november gick Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ut med en upplysning till alla regioner om att det inte är tillåtet med rutinmässig drogscreening av patienter med medicinsk behandling av ADHD.

Det är något som klargjorts i tidigare beslut av Ivo, Justitieombudsmannen (JO) samt genom nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Trots detta har Ivo fått »ett antal« upplysningar om att den typen av rutinmässiga prov har ordinerats runtom i landet.

Läs även:
Ivo: Inte okej kräva rutinmässiga drogtester vid ADHD-behandling