Dagen före julafton dömdes Region Dalarnas biträdande smittskyddsläkare Gustav Backlund till dagsböter för olaga intrång efter att ha deltagit i en klimataktion i Volvos showroom i Stockholm tillsammans med den internationella klimatrörelsen Extinction rebellion. Han hade tillsammans med en grupp andra aktivister gått in och satt sig på golvet i bilhallen när den var öppen, men sedan  stannat kvar trots att polis och personal beslutat sig för att stänga den.

Han har varit biträdande smittskyddsläkare på halvtid sedan september förra året. Den aktuella händelsen inträffade innan dess, och när domen föll informerade han sin chef. I förra veckan uppmanades han att säga upp sig från tjänsten som biträdande smittskyddsläkare. Det skedde, enligt Gustav Backlund, utan förvarning på ett möte. Arbetsgivaren ville ha besked dagen efter. Han fick varken veta vad mötet skulle handla om i förväg, eller erbjöds ta med fackligt stöd.

– På mötet berättade de att de inte hade förtroende för mig i den tjänsten, säger Gustav Backlund.

Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare i Dalarna. Foto: Privat

Han vägrade avgå och kontaktade Läkarförbundet.

– Jag håller inte med om att det är förtroendeskadligt på det sättet. För det första är det något jag gjorde på min fritid innan jag började tjänsten och för det andra är det inte kopplat till tjänsten. Det var en fredlig civil olydnadsaktion, ingen riskerades komma till skada och domen är dessutom överklagad, säger han och tillägger:

– Och även om biträdande smittskyddsläkare är en speciell roll, finns det viktiga skillnader när det gäller mandat för myndighetsutövning jämfört med att vara ordinarie smittskyddsläkare. Jag är till exempel inte tillsatt av politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Gustav Backlund ser det som en principfråga.

– Det är viktigt för mig att det blir en korrekt process. Folk ska inte behöva vara rädda för att det ska få konsekvenser för deras jobb om de engagerar sig i viktiga frågor.

Daniel Svedin från Dalarnas läkarförening håller med.

– Det handlar ju om anställningstrygghet och arbetsrätt: Vad man får göra på sin fritid och vad man inte får göra i förhållande till den anställning man har. Jag hoppas att Gustavs fall kanske kan symbolisera och starta en diskussion kring det här.

Just nu pågår förhandlingar mellan Läkarförbundet och Region Dalarna. Enligt Daniel Svedin har arbetsgivaren hittills hållit fast vid sin ståndpunkt. Han är kritisk till regionens agerande.

– Man har redan från början använt sig av ett väldigt tråkigt, arrogant, hotfullt bemötande. Redan där har man skött det illa. Sedan är vi såklart bekymrade över att Gustav, utan någon arbetsrättslig prövning eller diskussion, ska behöva gå med på det här.

Arbetsgivaren tycker att domen är förtroendeskadlig. Hur ser du på det?

– Det är en gärning som på något vis har ett gott syfte och ingen har kommit till skada. Dessutom gjorde han ju det här innan han blev smittskyddsläkare, säger Daniel Svedin som även påpekar att domen inte vunnit laga kraft än.

Gustav Backlunds fall har skapat stor debatt både i sociala medier och på insändar- och debattsidor i Dalarna. En del uttrycker förståelse för regionens agerande. Men den biträdande smittskyddsläkaren har framför allt fått stor uppbackning. Inte minst från hälso- och sjukvårdspersonalen.

I fredags publicerades en debattartikel i lokala medier där 49 anställda i vården uttryckte sitt stöd för honom. I måndags ställde sig ett 60-tal medarbetare utanför Falu lasaretts huvudentré med plakat med texten »Backa Gustav« och över 300 kollegor har skrivit på ett stödupprop som lämnats till regionpolitikerna.

– Det är en jobbig situation. Både att min tjänst är osäker och hela den här processen. Men det som har varit fantastiskt är att jag har fått en stor uppbackning av kollegor, säger Gustav Backlund.

Är du överraskad över stödet?

– Ja, det hade jag inte väntat mig. Men det visar att detta berör flera viktiga frågor. Många läkare, psykologer och annan vårdpersonal är väldigt engagerade i klimatfrågan. Sedan tror jag många tycker att den fackliga principfrågan är väldigt viktig.

Gustav Backlund ångrar inte att han deltog i klimataktionen. Han anser att agerandet kan falla under nödrätten med tanke på klimatfrågans allvar.

– Jag står för det jag har gjort. Jag kände mig tvungen att agera och tycker det är försvarligt med tanke på hur allvarlig klimatkrisen är och den akuta fara som den innebär för människors liv och hälsa, säger han.

Han uppger att han kommer fortsätta att engagera sig i Extinction rebellion men inte tänker delta i klimataktioner där han riskerar att bryta mot lagen så länge han är smittskyddsläkare.

Bland regionpolitikerna i Dalarna råder det delade meningar om hur frågan bör hanteras. Oppositionsrådet Patrik Liljeglöd (V) har i Falu-Kuriren uttryckt sitt stöd för smittskyddsläkaren, medan oppositionsrådet Ulf Berg (M) är av motsatt åsikt.

– Jag tycker att det är otroligt olyckligt om vi har en smittskyddsläkare som tycker att det är helt okej att bryta mot svensk lag och sedan utöva myndighet, säger han till lokaltidningen.

Mikael Hansson, universitetslektor i civilrätt vid Uppsala universitet, säger till P4 Dalarna att det är tveksamt om regionen har rätt att kräva att läkaren säger upp sig från sitt smittskyddsuppdrag.

– Man kan bli av med jobbet för saker man gör på fritiden, men det måste ha en koppling till jobbet.

Läkartidningen har sökt Region Dalarna för en kommentar. Regionen vill inte uttala sig om det pågående ärendet, men bekräftar att en utredning pågår.

Läs mer om Klimat och hälsa på Läkartidningens samlingssida.