Region Värmland har fattat några nya organisatoriska beslut för att klara bemanningskrisen, som har varit tuff, särskilt på sjuksköterskesidan. En särskild vårdavdelning inrättas vid Karlstads sjukhus med enbart inhyrda sjuksköterskor, från mars till augusti. Därmed frångår regionen sitt tidigare beslut om att inte ta in bemanningssköterskor.

Hur det påverkar läkares arbetssituation är för tidigt att säga, enligt Marina Tuutma, huvudskyddsombud i Värmlands läkarförening.

– Vi har inte haft en sådan lösning tidigare, därför är det svårt att säga något om i förväg. Det kommer att handla om vem som ska ronda dessa patienter och vilken verksamhet som får ansvaret för den nya avdelningen, säger Marina Tuutma.

En annan, ny åtgärd är beordrad övertid för alla sjuksköterskor och undersköterskor vid Centralsjukhuset i Karlstad, CSK, med ett extrapass i månaden. Hittills har krisen lösts genom frivilligt övertidsarbete men nu är ledningens tanke att arbetsbelastningen ska jämnas ut när fler roterar.

– Nu behöver vi få ut dem som inte jobbat så mycket övertid för att hjälpa till. Det sker i dialog med närmaste chef, sa Maria Berglund, verksamhetschef vid infektionskliniken på CSK på en pressträff i dag, tisdag.

Ivo har i sin stora sjukhusöversyn riktat kritik mot situation på bland annat CSK:s akutmottagning, vilket regionens sjukvårdsledning också lyfte på pressträffen. Åtgärder har vidtagits, var budskapet nu.

– På akuten har vi anställt en omvårdnadsansvarig undersköterska som ser till att de som väntar får äta och dricka, och det nödvändiga. Vi har också ledningsläkare som möter tidigt och gör en bedömning om allvarlighetsgrad. Samarbetet fortsätter också mellan våra sjukhus, sa hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Gjevert.

Enligt Marina Tuutma är situationen forfarande mycket ansträngd på akutmottagningen.

– Vi har fått fler avvikelserapporter från våra medlemmar. Det är tufft när patienterna blir kvar. Det är samtidigt också tufft med de utlokaliserade patienterna när de inte får plats på rätt vårdavdelning. Specialisterna får ronda på fler avdelningar, vilket innebär ökad stress.

Bemanningsproblematiken är generellt sett påtaglig även vad gäller läkare, enligt Marina Tuutma. Psykiatriker och urologer är två av flera bristspecialiteter. Samtidigt fattas det även specialister i invärtesmedicin och allmänläkare inom primärvården.

– Vi är långt ifrån en optimal nivå i Värmland. Vi ser också ett problem med att det blir allt svårare att få tag på hyrläkare. Det kan påverkas av att efterfrågan har ökat på andra håll, säger Marina Tuutma.

På sikt ser Värmlands läkarföreningen ändå en ljusning vad gäller att få fler kollegor på plats med rätt kompetens.

– Läkarföreningen har lyft att vi behöver inrikta kompetensförsörjningen mer efter medicinska behov. Nu pågår en process i den riktningen och nuvarande ledning har visat intresse, till skillnad från den förra. Men vi har inte fått något förslag presenterat än.

Förstärkningsläget i Värmland har pågått sedan den 15 december och är nu landets sista region kvar i detta beredskapsläge. På pressträffen förklarade Lena Gjevert att de vill se en tydlig vändning av det ökade trycket på vården, innan de går ner i normalläge igen.

– Den trenden har vi sett de senaste två dagarna. Vi hoppas att det håller i sig och det värsta är över, sa Lena Gjevert.

Att just Värmland som är kvar i förstärkningsläge handlar, enligt Lena Gjevert, i första hand om hur verktyget »förstärkningsläge« används, och inte om att Värmland skulle vara värre drabbad än andra regioner.

Läs mer:
Värmland testar rekryteringsbonus – »Haft det ansträngt konstant« 
Region Värmland ber om hjälp: »En av de jobbigaste dagarna någonsin«