Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län.

– Det är verkligen som att välja mellan pest och kolera, vi vill ju hellre satsa på vår egen personal. Men när vi har den situationen som vi har och inte lyckas anställa egen personal är det här sista utvägen för att ändå försöka hjälpa våra invånare, säger Jonas Claesson till Sveriges Radio P4 Örebro.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om upphandlingen av externa operationsteam till en kostnad av upp till 150 miljoner kronor utslaget över en tvåårsperiod. Region Örebro län försökte i somras beta av köerna genom att medarbetare hoppade in kvällstid och helger, samtidigt som man rekommenderade patienter att söka sig till andra vårdgivare. När det inte gav tillräcklig effekt beslutades i höstas att hela operationsteam skulle köpas in utifrån.

Förhoppningen är att den nya satsningen ska göra att regionen åter får tillbaka samma operationskapacitet som 2018. För att det målet ska uppnås krävs mellan fyra och fem extra operationsteam varje vecka, enligt Jonas Claesson. Han befarar dock att initiativet kan få oönskade konsekvenser, om personal väljer att gå över till privat sektor när tillfälle ges.

– Det är en uppenbar risk, och det är därför jag säger att det är som att välja mellan pest och kolera. Vår förhoppning är att det här är personal som kommer från andra regioner och som jobbar på sin lediga tid. Därmed dränerar de inte den region de kommer ifrån och så får de så pass mycket extra betalt att de väljer att jobba åt oss på ledig tid i stället, säger Jonas Claesson till radion.

På Södertälje sjukhus har farhågorna redan besannats. Håkan Kalzen, överläkare och verksamhetschef på Södertälje sjukhus, sa i en intervju med DN i förra veckan att både pandemin och försöken att kapa köerna har slitit hårt på personalen och att många därför har gått till bemanningsbolag med högre löner och bättre arbetsvillkor.

– När den första och andra vågen hade lugnat sig och vi skulle försöka kökapa så var konkurrensen från bemanningsbolagen jättetuff, sa Håkan Kalzén då.