I dag har Region Stockholm och Region Gotland journalsystemet Take Care. Region Stockholm ingick tidigare i samarbetet »3R« tillsammans med Skåne och Västra Götaland. Men det havererade, och de båda andra regionerna har sedan dess gjort var sin upphandling, båda av systemet Millennium.

För Stockholms del har det gått troll i upphandlingsarbetet av ett nytt system, ett system som också Gotland planerar att använda. En upphandling 2018 värd 2,2 miljarder kronor, med sikte på införande 2020, fick avbrytas på grund av otydligheter i underlaget. En ny upphandling inleddes i stället. Men 2019 fick arbetet avbrytas igen, denna gång på grund av bristande konkurrens – för få anbud uppfyllde de obligatoriska kraven. Och 2020 fick upphandlingsarbetet avbrytas på grund av pandemin.

Året därpå bestämde Region Stockholm att byta spår. Idén om ett stort sy­stem skrotades till förmån för flera olika moduler med öppna och gemensamma standarder: flera mindre system skulle pusslas ihop.

»Det finns flera anledningar, men den främsta anledningen är just att vi inte tror att en lösning eller ett system kan täcka alla olika specialistfunktioners behov.« Det skriver Gertrud Ocklin, le­daren för regionens program »Generationsskifte Vårdens IT« i en intervju med Läkartidningen som hon valt att göra mejlledes.

Hon fortsätter: »Region Stockholm har redan i dag flera system för olika specia­liteter, det är ett arbetssätt som är både invant och uppskattat. Det som saknas är förmåga att dela information.«

Men journalsystemet ska vara detsamma i primärvården och på sjukhusen. Upphandlingsarbetet som nu inletts omfattar grundläggande funktioner såsom dokumentation, läkemedelshantering och beställningar och svar. 

En viktig sak kommer att vara standardiserade gränssnitt så att information lätt kan delas. Ansatsen är att undvika dubbeldokumentation och vara förberedda på nya arbetssätt och steg i utvecklingen. All regionens vård ska använda det nya systemet, och de privata vårdgivarna med avtal ska erbjudas detsamma. Utgångspunkten är att upphandlingen ska ta ett år och att implementeringen sedan tar fem år. 

Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och oradförande i Stockholms läkarförening, tror att Region Stockholm – trots ambitionen med ett mer modulärt system – också kan bli en Millennium-region. 

– Vi vill ha något som är lätt­anpassat, där det är lätt att få in data, med många olika moduler. Men det kostar jättemycket pengar, så jag tror regionen vill köpa något som är färdigt.

– Om du skulle tvinga mig att säga hur jag tror att det kommer att landa, så tror jag att vi kommer att köpa Millennium, men att det kommer att vara många nackdelar, säger han, men tillägger också att både Millennium och Cosmic är bättre än dagens utdaterade system Take Care.

Just nu sitter ett par läkare med i en grupp som arbetar med upphandlingen, men de har strikt tystnadsplikt och läkarföreningen har inte fått mycket information. Johan Styrud menar att läkarföreningen inte haft så mycket att säga till om än, men man samverkar med föreningarna i Skåne och Västra Götaland.

– Vi har fått inspel från våra kollegor där om att Millennium inte verkar så bra.

På frågan om Millennium eller Cosmic ändå skulle kunna vara aktuella för Stockholm, stänger inte Gertrud Ocklin några dörrar: »Det bör leverantörerna avgöra när de ser upphandlingsunderlaget. Vi hoppas att vår upphandling kommer intressera flera leverantörer.«

Utforska kartan nedan och läs mer i följande artiklar:
Nästa år byter halva Sverige journalsystem
Oro inför Millennium-skiftet 
Utmaningar när Sussa-regionerna byter system