Förra året föreslog den dåvarande rödgröna regeringen en lagändring som skulle minska risken att personer med privat sjukvårdsförsäkring går före andra med större vårdbehov. Regeringen ville att avtalen mellan regioner och privata vårdgivare skulle säkerställa att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

Efter regeringsskiftet stoppade den nya högerkoalitionen dock förslaget. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna la tillsammans en följdmotion om att slopa det tidigare rödgröna regeringsförslaget. De fick också stöd av riksdagens socialutskott.

På torsdagen kom ärendet till sin slutstation: riksdagen. Och som väntat röstade riksdagen på högerkoalitionens linje med 179 röster mot de rödgröna 127.

Läs även:
Socialutskottet säger nej till förslag om privata sjukvårdsförsäkringar
Skärpt lag för privata försäkringar i vården stoppas av högerkoalitionen
Utredning föreslår hårdare regler för privata sjukvårdsförsäkringar
Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård
Ny lag ska förhindra att försäkringspatient får förtur