Förste chefläkare är en funktion som funnits en tid på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men nu får även Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, den.

– Det är en ganska ny titel, och det här är första gången den inrättas i Borås. Det är ett bredare uppdrag än vad som normalt ingår i chefläkarollen.

Det säger Joacim Stalfors, som blir sjukhusets förste chefläkare. Hans grundspecialitet är öronläkare med specialisering inom mellanöronkirurgi och rekonstruktiv kirurgi av ansikte och benförankrade applikationer. Han har bland annat 20 år på Sahlgrenska universitetssjukhuset i bagaget.

Västra Götalandsregionen står inför en »digital omställning«: Vårdinformationssystemet Millennium är på väg att införas, och med det ska vårdprocesser digitaliseras i större utsträckning.

– Man behöver någon som håller ihop det här arbetet på Säs. Sedan blir mitt uppdrag också säker och effektiv vård, säger Joacim Stalfors.

Joacim Stalfors CV är ganska brokigt. Förutom de två decennierna på universitetssjukhuset, har han också bland annat varit utvecklingschef i Region Jönköpings län och nu senast chefläkare på Doktor 24. Och tidigare har han varit kvalitetschef för fem sjukhus i Förenande Arabemiraten, en erfarenhet han kommer att använda i Borås.

– Där jobbade vi med amerikansk standard vad gäller kvalitet. Och den skulle jag vilja säga är lite mer direkt än den svenska; den knyter ihop systemen och leder till åtgärder på ett tydligare sätt. Och det kommer jag att ta med mig till Säs och trimma kvalitetssystemet.

Var det något särskilt som slog dig i skillnaden mellan det svenska och amerikanska systemet?

– Man är betydligt mer datastyrd i det amerikanska systemet och vidtar åtgärder när man får avvikelser från hur det brukar vara. Det är mer kvickt i sina reaktioner.

Han berättar om ett exempel från pandemin. På varje vårdavdelning mättes konstant antalet tillfällen då patienter fallit. Och när siffrorna ökade anmärkningsvärt, kunde man se att den specifika ökningen handlade om postcovidpatienter som låg med syrgas. Patienterna hade tagit av sig grimman när de gick på toaletten, där de sedan föll.

– Det är en ganska enkel sak – vilket det ofta är i förbättringsarbetet – och då införde vi 15-meter långa syrgasgrimmor. Så folk fick ha dem på sig även på toaletten, och då ramlade de inte.

På Joacim Stalfors CV finns också exempelvis ordförandeskap för kvalitetsregistret för tonsilloperationer, och docent vid Göteborgs universitet.

Vad har drivit dig till att göra så många olika saker?

– Utveckling. Jag tycker det är väldigt roligt att skapa och förnya. Innovativa idéer är spännande.

Exakt tillträdesdatum är inte spikat, men Joacim Stalfors kommer att börja arbeta på Säs i början av året.