För att klara behovet av inneliggande vård beslutade den särskilda sjukvårdsledningen i regionen att övergå till förstärkningsläge, som är den näst högsta av de tre beredskapsnivåerna. Det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande.

En kombination av högt inflöde av patienter, fler och fler patienter med covid-19 och influensa och många i personalen som är sjuka gör att läget på sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn är mycket ansträngt.

Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning tillsätts med uppgift att samordna insatser, samverka med övriga aktörer och vidta nödvändiga åtgärder. Syftet är att snabbare kunna samordna beslut, prioritera och omfördela resurser efter behov för att kunna klara av att bedriva den sjukvård som krävs.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.