Ivo har i en begäran till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) uppgett att flera anmälningar har inkommit gällande läkarens förskrivningar. En anmälan gjordes april 2021 och då inledde Ivo en utredning. Men redan 2016 riktade Ivo kritik mot mannen efter flera förskrivningar av narkotiska läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Trots det fick myndigheten alltså fler anmälningar, en så sent som i december 2022. Och nu begär alltså Ivo att HSAN tillfälligt drar in läkarens legitimation, alternativt tillfälligt drar in hans förskrivningsrätt, i väntan på att Ivos utredning blir klar.

Även om läkaren ibland har vidtagit »vissa åtgärder för att reducera förskrivningarna«, bedömer Ivo att han borde ha varit försiktigare. I anmälningarna uppger exempelvis ett apotek att läkaren överförskrivit Oxycontin, och att en patient tagit ut 10 000-tals tabletter på kort tid. Läkaren har å sin sida påtalat att patienten levt med kronisk smärta och periodvis överkonsumerat läkemedlen, och därför varit utan i slutet av expedieringsintervallet. Ivo noterar också att flera sedativa läkemedel har förskrivits till en annan patient, och att samtida användning kan leda till svåra komplikationer, till och med dödsfall.

Ivo är som sagt inte klar med sin utredning, men bedömer så här långt att det föreligger sannolika skäl att slutligen återkalla läkarens yrkeslegitimation då myndigheten tycker att han visat exempel på grov oskicklighet.

I sin bedömning skriver Ivo att läkarens förskrivningar har »skett med en anmärkningsvärd grad av nonchalans, okunskap och oförmåga att förhindra upptrappning av intagna doseringar«. Och med anledning av »allvarliga och konkreta patientsäkerhetsrisker« vill myndigheten att läkarens yrkeslegitimation tillfälligt dras in i väntan på slutgiltigt beslut.