Liksom flera andra så kallade nätläkarbolag, kan Joint Academy verka över hela Sverige genom ett avtal i en region, i det här fallet med en privat vårdcentral i Region Sörmland. Men efter en journalgranskning kom Region Sörmland i somras fram till att Joint Academy brustit på flera områden och varnade därför vårdcentralen och drog tillfälligt tillbaka godkännandet för Joint Academy som underleverantör. Det handlade bland annat om kvaliteten på journalföringen, felaktig debitering, och avsteg från ett regionbeslut i höstas om att artrosbehandling ska föregås av ett fysiskt besök.

Det hindrade Joint Academy från att bedriva skattefinansierad vård. Men efter en ny granskning av Region Sörmland har företaget nu fått tillbaka godkännandet.

Under de dryga sju månaderna utan godkännande mellan juni i fjol och januari i år, har Joint Academy dock kunnat fortsätta att behandla patienter, efter att företaget kommit överens med sina finansiärer.

– Eftersom vi varit av den uppfattningen att det vi gör är bra, och att vi skulle komma igenom den här journalgranskningen, var vi överens om att vi inte skulle stänga ner behandlingen. Vi har däremot inte aktivt letat patienter, säger Leif Dahlberg, medicinsk chef och medgrundare.

Joint Academy har också låtit en tredje part göra en granskning. Enligt företaget har den nått samma resultat som Region Sörmlands senaste granskning, som alltså visar att företaget uppfyller alla krav.

Läs även:
Sörmland drar tillbaka tillstånd – stopp för Joint Academys vård 
Region Sörmland granskar artrosapp