Syftet med det nya samarbetet är att på ett bättre sätt kunna förbereda sig för ett växande behov av terapier inom onkologi och hematologi. Enligt Stephan Mielke, som även är verksamhetschef för medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation, är målet att utveckla bättre precisionsmedicin inom cancervården.

– Ett stort fokus i samarbetet kommer att ligga i avancerad cell- och genterapi, säger Stephan Mielke i ett pressmeddelande.

Enligt Patrik Rossi, chef för Tema cancer och ordförande för Karolinska Comprehensive Cancer Center, är det en naturlig utveckling för verksamheten att samarbeta mer med olika delar av läkemedelsindustrin. Särskilt med företag som ser värdet av en integrerad klinisk och patientnära forskning.

Läs mer:
Precisionsmedicin på schemat för blivande cancerspecialister