Michael Wilczek och Lena Marions blir Läkartidningens nya medicinska huvudredaktörer.

Internmedicinaren och kardiologen Jan Östergren tog klivet in i Läkartidningens medicinska redaktion 1996 och sedan 2009 har han varit medicinsk huvudredaktör. När han nu väljer att trappa ner kommer uppdraget i stället att delas mellan Michael Wilczek, radiolog och nuvarande andreredaktör, och Lena Marions, docent och överläkare i obstetrik och gynekologi, även hon medlem av den medicinska redaktionen sedan tidigare.

Hur kommer ditt arbete att förändras i praktiken när du nu kliver upp som huvudredaktör?

– Hittills har jag fokuserat på mitt specialområde, alltså obstetrik och gynekologi, men hädanefter kommer jag att arbeta mer övergripande med hela innehållet. Jag kan tänka mig att jag kommer ha lite mer läsarkontakt och att jag kanske får fler frågor om vad som gäller kring det vi publicerar i tidningen, säger hon.

Vad gör en medicinsk huvudredaktör mer?

– Huvudredaktörerna leder den medicinska redaktionen, kallar till möten och fungerar som mötesordförande. Det är vi som ansvarar för att jobbet sköts som det ska.

Du och Michael Wilczek har andra uppdrag vid sidan om och kommer därför att dela på huvudredaktörskapet. Hur ska ni dela upp arbetet sinsemellan?

– Exakt hur arbetet ska delas upp har vi inte bestämt ännu, men Micke har bra koll på vårt manushanteringssystem och kommer ha huvudansvaret där. Sedan tror jag att vi kompletterar varandra ganska bra kunskapsmässigt och jag ser framför mig att samarbetet kommer flyta på smidigt – vi kommer väldigt väl överens.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?

– Att komma lite närmare journalisterna på den allmänna redaktionen. Jag har egentligen velat bli journalist ända sedan jag var liten. Jag praoade faktiskt på Aftonbladet och eftersom min pappa jobbade där sprang jag mycket i huset. Att göra en tidning är ju roligt!

Finns det redan nu något du skulle vilja förändra i den medicinska redaktionens arbete?

– Inte just nu, men vi får såklart följa vad läsarna tycker och om det finns ett behov av att förändra något, säger Lena Marions.

Michael Wilczek ser också fram emot sitt nya uppdrag. »Det ska bli väldigt kul att få dela den här rollen med Lena. Hon har ett starkt driv och är toppen att samarbeta med«, skriver han i en kommentar. Han betonar också att de medicinska huvudredaktörerna, utöver att leda den medicinska redaktionens arbete, kommer att stötta den allmänna redaktionen i större utsträckning.

»Läkartidningen är en oerhört viktig kommunikationskanal för läkarkåren men läses av en betydligt bredare krets än så. Jag anser att det är viktigare än någonsin att det finns en saklig kanal på svenska för att kommunicera medicin och vetenskap. Vetenskapens roll behöver stärkas!«, skriver Michael Wilczek.

Jan Östergren lämnade uppdraget som huvudredaktör vid årsskiftet men sitter kvar som medicinsk redaktör till den 31 mars, för att sedan sluta helt. Den 1 april väljer också Margaretha Bågedahl Strindlund, docent och specialist i psykiatri, att avsluta sitt arbete i den medicinska redaktionen. Ny redaktör med ansvar för psykiatri blir från det datumet överläkaren och docenten Mikael Tiger, medan Helena Nordenstedt, specialist i internmedicin och docent i global hälsa, från samma dag tar över ansvaret för det internmedicinska materialet, från Jan Östergren.

Så arbetar Läkartidningen

Läkartidningen har två avdelningar, den vetenskapliga och den allmänna, där den sistnämnda innehåller bland annat nyheter, kultur och debatt. Av de vetenskapliga artiklar som Läkartidningen publicerar referentgranskas de flesta. Detta görs av runt 200 referenter, som i sin tur leds av Läkartidningens medicinska redaktörer, alla med olika specialområden.