Gonorréfallen i Region Skåne ökade kraftigt förra året, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne. I regionen fanns 531 anmälda fall – en ökning med hela 76 procent jämfört med året innan. Fler än tidigare har också smittats via heterosexuella kontakter. De två föregående åren minskade antalet fall av gonorré. Enligt Region Skåne beror det på covidpandemin och restriktionerna som infördes på grund av den.

Men även om man jämför med året före pandemin, 2019, har det blivit 37 procent fler fall i Skåne. En annan stor skillnad är att majoriteten av fallen tidigare var bland män som har sex med män, men att fler numer smittas av motsatt kön. En trend som började skönjas redan för några år sedan.

– Vi såg redan innan pandemin en stadig uppgång av gonorré, men då var det fortfarande dominans i gruppen män som har sex med män. Men vi såg en ökning även bland de som har heterosexuella kontakter även då, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne i pressmeddelandet.

Medianåldern för de som smittats via heterosexuell kontakt var 25 år och för män som har sex med män något äldre, 33 år. Det är oklart varför sjukdomen har ökat bland heterosexuella den senaste tiden enligt Region Skåne.

– Gonorré är väldigt smittsamt, så kommer det in i en grupp där man har ett ökat risktagande kan det lätt bli en stor smittspridning, säger Mattias Waldeck.

Folkhälsomyndigheten har ännu ingen officiell nationell statistik över antalet gonorréfall 2022. Landets smittskyddsenheter ska rapportera in de slutgiltiga siffrorna till myndigheten senast den 15 februari. Det finns dock preliminära siffror som uppdateras löpande på webben, och de tyder på att en ökning skett förra året.

Under 2021 anmäldes 2 700 fall av gonorré i Sverige, vilket var ungefär samma nivå som 2020. Av de rapporterade fallen 2021 var 80 procent män. 2009–2019 ökade antalet gonorréfall årligen med i genomsnitt 15 procent i Sverige, men trenden bröts under pandemiåren 2020–2021.