Resorna från Kina till Sverige väntas öka i början av 2023 till följd av att Kina lättat upp sina mycket stränga covidrestriktioner under december. Det har lett till att smittspridningen av covid-19 tagit fart rejält i landet i december. På måndagskvällen meddelade regeringen i ett pressmeddelande att det kan komma ett krav på negativt covidtest för dem som reser till Sverige från Kina. Berörda resenärer behöver vara beredda på att beslut kan fattas med kort varsel, enligt pressmeddelandet. Flera andra länder har redan infört ett sådant krav.

Sverige har nyligen tagit över rollen som EU-ordförande och har kallat till ett möte i rådets krishanteringsmekanism, IPCR, på onsdag 4 januari. Då kommer en punkt vara att försöka enas om en gemensam linje inom EU när det gäller inreserestriktioner.

– Regeringen förbereder för att kunna införa inreserestriktioner. Parallellt för vi en dialog med våra europeiska kollegor för att få på plats så lika regler som möjligt i EU, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har tidigare berättat att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera och utvärdera hur den epidemiologiska situationen gällande covid-19 i Kina kan påverka Sverige samt om det kan finnas behov av åtgärder. En sak som ska utredas är möjligheten att övervaka virusvarianter i avloppsvatten vid Arlanda. Folkhälsomyndigheten ska redovisa sitt uppdrag senast den 11 januari 2023.

Under tisdagen bad Folkhälsomyndigheten (FHM) regeringen att förbereda ett krav på att resenärer från Kina ska kunna visa upp ett nytaget negativt covid-19-test. Kravet ska omfatta alla över 12 år som är tredjelandsmedborgare, alltså bosatta utanför Schweiz och EES-länderna. Kravet föreslås gälla tre veckor efter införandet.

Myndigheten bedömer inte att smittspridningen i Sverige skulle öka nämnvärt på grund av Kina-resenärerna. Det man vill fördröja är framför allt en eventuell introduktion av nya virusvarianter. Det råder en osäkerhet kring vilka virusvarianter som cirkulerar i Kina och det epidemiologiska läget i Kina är också svårbedömt enligt FHM. De kinesiska reserestriktionerna lättas dessutom upp 8 januari 2023 och resandet väntas öka än mer, och firandet av det kinesiska nyåret inleds inom kort. Då brukar resandet öka kraftigt.

FMH anser att det är viktigt med ett gemensamt agerande på EU-nivå. I ett pressmeddelande uppger de att hemställan ska ses som en förberedelse inför en eventuell rekommendation från EU om att införa krav på negativt test för inresa till EU/Schengen/EES.

– Det här ska ses som en möjlig smittskyddsåtgärd mot bakgrund av att vi för närvarande inte har så mycket information om det epidemiologiska läget i Kina. Det gäller inte minst om det cirkulerar andra virusvarianter där än de som finns i övriga världen, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i pressmeddelandet.