Ett liknande fall inträffade vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under hösten 2020, då en kvinna som tidigare blivit könsstympad återförslöts efter förlossningen av en barnmorska. I samband med att barnmorskan i december åtalades för könsstympning kom även ett annat fall till verksamhetschefen Corinne Pedrolettis kännedom. Här var det i stället en gynekolog som inte följt regionens riktlinjer efter en förlossning i somras. Patienterna har i båda fallen varit kvinnor som tidigare har utsatts för könsstympning och som förslutits från klitoris och hela vägen ner till delar av slidöppningen.

Corinne Pedroletti, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Västra Götalandsregionen.

– För att barnet ska kunna födas behöver man öppna ärrvävnaden och då blir det sårkanter som behöver sys. Efter förlossningen vill man eftersträva så normal anatomi och funktion som det bara går – då sätter man inte stygn från klitoris och hela vägen ner så att slidöppningen återigen täcks, säger hon.

Enligt Corinne Pedroletti finns tydliga riktlinjer i regionen om hur kvinnor som varit könsstympade ska sys efter förlossningen.

– Man sätter något stygn i mittlinjen för att täcka urinrörsöppningen och sedan sys sårkanterna lateralt åt sidorna. Det är något helt annat som ska göras än vad som har skett i de här fallen.

Såväl barnmorskan som gynekologen har anmälts till Ivo som möjliga patientsäkerhetsrisker. Men medan barnmorskan polisanmäldes av den dåvarande verksamhetschefen har Corinne Pedroletti ännu inte bestämt hur hon ska göra i fallet med förlossningsläkaren.

– Jag tycker att det är viktigt att vårdens tillsynsmyndighet får göra en bedömning av den medicinska handläggningen. Det är möjligt att jag gör en polisanmälan senare, utifrån Ivos beslut, eller utifrån vad rätten gör för bedömning kring den åtalade barnmorskan.

Corinne Pedroletti hoppas att rättsfallet kring barnmorskan ska förtydliga vad som gäller för återförslutningar.

– Lagtexten är kort och otydlig på det här området. Könsstympning är ett brott, men när vi pratar återförslutning står det i lagens förarbeten att inte heller återförslutning får ske. Däremot uttrycks det inte direkt i lagtexten som straffbart och hittills har vi saknat prejudicerande fall.

Läkartidningen har sökt den utpekade förlossningsläkaren, som inte längre jobbar kvar i regionen.