Långtidssjuka måste i vanliga fall bedömas mot ”normalt förekommande arbete” hos olika arbetsgivare efter ett halvårs sjukfrånvaro. Sedan 2020 finns ett undantag från den regeln på grund av pandemins effekter. Detta innebär att sjukskrivna som väntar på vård eller rehabilitering får fortsatt sjukpenning efter dag 180. De ska också bedömas kunna gå tillbaka till sitt vanliga arbete när vården eller rehabiliteringen är slutförd, enligt Försäkringskassan.

Den tillfälliga bestämmelsen, som egentligen skulle löpt ut den 31 januari, har regeringen nu bestämt sig för att förlänga året ut.

– Genom förlängningen säkerställs att sjukskrivna som har fått sin vård uppskjuten på grund av de vårdköer som byggdes upp under pandemin kan få sjukpenning i väntan på vård och rehabilitering, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i ett pressmeddelande.

Rehabiliteringen kan både handla om arbetslivsinriktad och medicinskt inriktad rehabilitering.

Läs även:
Lagändring ska låta långtidssjuka fortsätta vara försäkrade