Avdelningschef Peder Carlsson och Ivos generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson.

I ett helt år har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, djupdykt i akutsjukhusens vårdplatsbrist. Tillsyn har genomförts på samtliga universitetssjukhus samt minst ett sjukhus per region. Bristerna som uppdagats har lett till att beslut efter beslut har innehållit kritik, ofta för att sjukhusen inte har kunnat säkerställa tillräckligt med vårdplatser, vilket i sin tur innebär en risk för att patienterna far illa. Under torsdagen kom även det sista beslutet, gällande Oskarshamns sjukhus. Sjukhuset får kritik för att patienter vårdats i korridorer och inte fått sina behov av tillsyn och omvårdnad tillgodosedda.

Under en pressträff summerade generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschefen Peder Carlsson myndighetens iakttagelser under det gångna året och gav några exempel: Patienter som fått ligga i avföring och urin i timmar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, en patient i Sundsvall som dött av hjärtstopp i korridoren på väg till röntgen eftersom defibrillatorn blockerades av en säng, och patienter i Växjö som tvingats köa till akuten i ett obemannat väntrum.

– Oavsett symtom fick man sitta i ett väntrum – så kan man inte göra. Patienter som har risk för stroke eller annat behöver omhändertas omedelbart, de kan inte ta en kölapp, sa Peder Carlsson.

Problemen med vårdplatsbristen har pågått länge och dessutom förvärrats med tiden, enligt Sofia Wallström.

– Nu är vi nere på en nivå där det är farligt för patienterna. Personalens förutsättningar för att jobba med patientsäkerhet är usla och det indikerar allvaret och behovet av att åtgärda vårdplatsbristen, sa hon.

Hon var dock tydlig med att ingen skugga ska falla på vårdens medarbetare.

– Vi ser i den här granskningen att vårdpersonalen gör allt och lite till. Det handlar snarare om problem i ledningen och styrningen, det är ett systemproblem.

Härnäst kommer Ivo att gå igenom de åtgärder som regionerna redovisar för att se om de håller måttet. Och det kommer inte att duga att hänvisa till hur svårt det är att rekrytera personal.

– Det är viktigt att man inte bara skyller på personalbrist. Om man lyssnar på Arbetsmiljöverket som granskar arbetsmiljön i vården säger inte regionerna att det råder brist på personal – utan brist på personal som vill jobba i regionerna under de här förhållandena, sa Sofia Wallström.

Sofia Wallström fick också frågor om hur hon ser på Nationella vårdkompetensrådets nya uppdrag att ta fram en plan för att förbättra kompetensförsörjningen i vården.

– Det är positivt att staten på olika vis stödjer regionerna, men samtidigt är det bara regionerna som ansvarar för sjukhusvården och därför de facto bara regionerna som kan åtgärda problemen.

Läs också:
Socialstyrelsen ska ta fram plan för kompetensförsörjningen i vården

Resultat av Ivos granskning

24 kritikbeslut med krav på återredovisning har fattats. Därutöver har fyra vitesförelägganden utfärdats mot följande sjukhus:

  1. Akademiska sjukhuset (20 miljoner kronor)
  2. Sundsvalls sjukhus (15 miljoner kronor)
  3. Sunderby sjukhus (10 miljoner kronor)
  4. Centrallasarettet i Växjö (500 000 kronor – här har dock problemen åtgärdats)
  • Hälften av de tillsynade sjukhusen uppger att de varje vecka tvingas skicka hem patienter från akuten, som egentligen hade behövt läggas in.
  • Närmare hälften av sjukhusens akutmottagningar uppger att personalen inte har förutsättningar att ge exempelvis läkemedel i rätt tid.
  • Vårdgivare har uppgett att mediantiden för läkarbedömning av rödtriagerade patienter som mest kunde uppgå till 54 minuter.
  • Vårdavdelningarna är överbelastade, eftersom utskrivningsklara patienter inte kan lämna.