Flera regioner har i dag journal-system som blivit föråldrade och behöver bytas ut. Bland de mer seniora finns Norrbottens egenutvecklade VAS, med rötter i slutet av 1980-talet. Det gick i bräschen för de sammanhållna elektroniska journalerna och spreds också till andra landsting. Exempelvis köpte Halland in det 2008, och i dag har man kommit upp i version 50.0.

Men det – och flera andra system – ska nu få gå i pension. Större delen av Sverige står därför inför ett skifte: nio regioner ska börja använda Cosmic från svenska Cambio, två regioner inför Millennium från amerikanska Oracle Cerner, och två regioner har precis påbörjat arbetet med en upphandling (igen).

Med generationsskiftet minskar också floran av journalsystem. I dag används huvudsakligen nio olika system. Om några år kan de vara tre till antalet, eller rentav två. Alla regioner utom Stockholm och Gotland siktar dessutom på att ha en plattform som omfattar all vårdinformation, med enstaka verksamheter som undantag.

Den karta över system som växer fram utgörs av tre områden. Här har vi Millennium i Skåne och Västra Götaland, en vit fläck i form av Stockholm och Gotland, där upphandlingsprocessen precis har dragit i gång, och så Cosmic i resten av Sverige. 

För läkarnas del finns det en hel del frågetecken och oro. Det handlar om patientsäkerheten kring nya arbetssätt, om arbetsmiljön med fler musklick och hur läkare ska hinna engagera sig med redan pressade arbetsscheman.

Utforska kartan nedan och läs mer i följande artiklar:
Oro inför Millennium-skiftet 
Utmaningar när Sussa-regionerna byter system 
Fjärde gången gillt för upphandling i Stockholm?