I april öppnar en ny förlossningsklinik på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Den kommer stegvis att öka i kapacitet till 4 000 förlossningar per år när den är i full drift. Förlossningskliniken ska ha specialistmödravård, förlossningar från vecka 37, eftervård samt okomplicerad neonatalvård.

Förberedelserna pågår för fullt. När det gäller neonatalvården är Yinghua Li, som började i september, spindeln i nätet. Han är medicinskt ansvarig neonatalläkare på den nya förlossningskliniken. Neonatologi är en grenspecialitet till basspecialiteten barn- och ungdomsmedicin.

– Att bygga upp en verksamhet som inte finns från grunden är en otroligt rolig utmaning, säger Yinghua Li och fortsätter:

– Här gör vi allt från början – från att designa organisationen, bestämma arbetssätt och medicinska rutiner till att köpa in utrustning, planera lokaler och rekrytera personal.

Enligt honom kommer alla sjuka barn att vårdas tillsammans med sina föräldrar från det ögonblick som de föds, enligt omvårdnadsmodellen NIDCAP, familjecentrerad vård.

Yinghua Li. Foto: Privat

– Vårt viktigaste mål är nollseparation. Barnen ska inte separeras alls från sina föräldrar under vårdtiden, säger Yinghua Li.

Det förbättrar anknytningen och har en positiv effekt på barnets utveckling och tillfrisknande.

– Doft, hudkontakt från föräldrarna kan stabilisera det nyfödda eller sjuka barnet och förbättrar prognosen.

För att klara det krävs ett nära samarbete mellan de berörda läkarspecialiteterna och vårdpersonalen.

– Det är ett helt nytt arbetssätt, som många kliniker eftersträvar.  Nu måste två olika verksamheter jobba tillsammans. Vi behöver riva ner barriärerna och anpassa lokalerna efter det nya arbetssättet, säger Yinghua Li som beskriver det som en av de största utmaningarna.

Rekryteringen har gått bra hittills, enligt Yinghua Li. Personalen börjar på BB S:t Göran den 20 mars.

– Jag är jättenöjd. Det har varit en utmaning med rekrytering eftersom neonatologer och specialistsjuksköterskor i neonatologi är bristyrken.

Yinghua Li utbildade sig i Kina. Han kom till Sverige av en slump genom ett tips från en kinesisk kollega och inledde den svenska karriären med att forska, men saknade patientmötena och det kliniska arbetet och fick svensk läkarlegitimation 2004 och specialistbevis i neonatologi 2006.

Capio S:t Görans sjukhus nya förlossningsavdelning. Foto: Privat

Han har arbetat 35 år som barnläkare/neonatolog i Kina och Sverige. I Sverige har han haft ledande positioner inom neonatalvården på fyra av Sveriges sju universitetssjukhus: Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Drottning Silvias barnsjukhus/Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt universitetssjukhusen i Örebro och Linköping.

– Man lär sig jättemycket på varje ställe och eftersom jag har haft så mycket ansvar har jag själv kunnat bidra med mycket egen kunskap och till att utveckla verksamheten, säger Yinghua Li

Det finns dock en annan sak på sin digra meritlista han är särskilt stolt över: Priset han fick som Sveriges bästa handledare för barnläkare för några år sedan.

– Min tidigare chef har räknat ut att jag har handlett ungefär hälften av de svenska ST-läkarna i neonatologi de senaste decennierna.

En annan drivkraft för Yinghua Li är patientmötena och känslan av att kunna rädda liv. Under karriären har han främst arbetat med intensivvård av för tidigt födda barn och extremt sjuka fullgångna barn. Många tacksamma föräldrar hör av sig för att berätta hur det gått för barnen.

– Det är fantastiskt att kunna rädda livet på små barn och de allra flesta mår hur bra som helst senare i livet. Det ger mig kraft att orka fortsätta.

Läs också:
»BB S:t Göran var helt enkelt en utmaning svår att motstå«

Ändrat startdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 27 augusti 2019 Capio S:t Görans sjukhus i uppdrag att starta en förlossningsenhet år 2022. Sedan sköts starten fram till 2026 på grund av ekonomiska konsekvenser av den rådande pandemin samt sjunkande födelsetal. Förra året ändrades öppningsdatumet för BB S:t Göran på nytt till 2023.

 

Den nya förlossningskliniken ska ha:

  • Specialistmödravård
  • Förlossningar från vecka 37
  • Eftervårdsplatser
  • Okomplicerad neonatalvård
  • Teamvård med läkare, barnmorska, barnsjuksköterska och undersköterska