Akademiska sjukhuset befinner sig i en renoverings- och byggfas. Men hittills har all verksamhet varit samlad i samma område i centrala Uppsala.

Nu finns planer på att ändra det.

Vid sjukhusstyrelsens sista sammanträde 2022 presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Blocket, som invigdes 1972, rymmer många tekniktunga verksamheter. Bland annat sterilteknisk avdelning, mottagningar, lokaler för forskning och administration, operationssalar och bild- och funktionsverksamhet. De befintliga lokalerna har passerat bäst-före datum och driftavbrott kommer bli vanligare om inget görs, enligt utredningen, som ska ligga till grund för Region Uppsalas beslut om »Framtidens Akademiska sjukhus«.

Den ursprungliga tanken var att renovera och anpassa den befintliga centralbyggnaden och samtidigt bygga några nya lokaler eftersom det behövs mer lokalyta. Men det skulle ta cirka 30 år och riskerar att bli rörigt för personal och patienter. Dessutom börjar det bli för trångt på sjukhusområdet. Slutresultatet skulle inte heller fullt ut motsvara behoven som finns, säger biträdande sjukhusdirektören Hans-Olov Hellström, som lett arbetet, till Akademiska sjukhusets personaltidning Ronden.

Därför föreslår utredningen i stället att ett nytt länsdelssjukhus byggs på en annan plats i Uppsala som ett komplement till det befintliga akutsjukhuset. Det skulle bli mindre störningar för personal och patienter samtidigt som det skulle gå snabbare. Friheten att utforma verksamheten efter de framtida behoven skulle också bli större, enligt utredningen. Det befintliga centralblocket föreslås renoveras för att antingen fortsätta användas av sjukhuset, hyras ut eller säljas.  Det skulle även bli möjligt att skapa ett vårdcentrum i anslutning till sjukhusets verksamhet.

Kostnaden för att bygga ett nytt sjukhus beräknas bli 22-29 miljarder kronor.

– De två alternativen utgör ungefär lika stora investeringar för regionens del, men i praktiken är det mer kostnadseffektivt att bygga en ny sjukhusbyggnad på en annan plats, säger Hans-Olov Hellström till Ronden.

I slutet av december beslutade regionstyrelsen att frågan om ett nytt sjukhus ska utredas ytterligare, och att resultatet ska återrapporteras i augusti. Enligt sjukhusstyrelsen finns det många lösa trådar och perspektiv som måste vägas in före ett beslut fattas, exempelvis behovet av högspecialiserad sjukvård.

– Det kan vara så att det bästa är att bygga ett nytt sjukhus, men vi behöver fler studier som ger underlag för en bedömning av vad det skulle innebära för helheten för Akademiska och Region Uppsala, säger Malin Sjöberg Högrell (L) som är ordförande i sjukhusstyrelsen, till Ronden.

Fler regioner har redan valt att göra på liknande sätt eller funderar på det. Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset är två exempel. Det nya akutsjukhuset i Växjö har flyttats ut till ytterkanten av staden för att kunna få en rymligare kostym och i Skåne pågår planeringen av nya sjukhus i Helsingborg och Lund.