Sedan patientsäkerhetslagen infördes har antalet återkallade legitimationer blivit fler och fler. År 2007 återkallades 10 legitimationer, motsvarande siffra för år 2022 är 43 (se fakta).

En förklaring till ökningen är att anmälningarna till Ivo också har blivit fler, enligt presschef Adam Alfredsson. Ivo kommenterar trenden på följande sätt: »Eftersom HSAN har en handläggningstid på drygt ett år så syns det nu att Ivo under en tid har inkommit med fler anmälningar. Värt att nämna är också att antalet legitimationer har ökat.«

Susanne Billum, ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), kommenterade det växande antalet återkallade legitimationer på följande sätt i Läkartidningen förra året:
– Min bild är att hela tillsynsverksamheten har svällt. Systemet har vuxit och blivit effektivare, sa hon.

Susanne Billum hänvisade också till att synen på vilka beteenden hos hälso- och sjukvårdspersonal som är acceptabla har förändrats över tid och sedan Ivo tog över tillsynsverksamheten inom vård och omsorg från Socialstyrelsen 2013.

Den vanligaste orsaken till återkallade legitimationer år 2021 var »grov oskicklighet«, men förra året var den orsaken näst vanligast i stället, med tio återkallade legitimationer. Listan för 2022 toppas i stället av orsaken »uppenbar olämplighet« som ledde till att elva läkare förlorade legitimationen. Tredje vanligaste skälet till återkallad legitimation år 2022, som berörde nio läkare, var »allvarligt brott«.

Läs mer:
Rekordmånga läkare förlorade sin legitimation förra året
Oskicklighet vanligaste skälet till indragna legitimationer