I nuläget går det inte att bedriva en patientsäker vård på ortopedkliniken på Nus, enligt 48 ortopeder som larmat om det allvarliga läget i ett brev till regionledningen i Västerbotten. Operationsresurserna beskrivs som starkt begränsade. Det rapporterar Västerbottens-Kuriren och SVT Västerbotten.

I brevet tas en lång rad avvikelser upp. Ett fall handlar om en patient som behövde amputeras, men fick vänta så länge att hen avled i väntan på vård. »Vi accepterar inte att vara del av en patientosäker vård, eller att stå som medicinskt ansvariga på kvällar och helger i en organisation som inte värnar patientsäkerheten«, skriver ortopederna.

Över 300 personer har väntat mer än ett år på operation. Läkarna vittnar om bristande resurser och omöjliga prioriteringar.

– Patienter får inte rätt vård i rätt tid, säger överläkare Erik Hedström till SVT Västerbotten.

Han beskriver läget som extremt allvarligt.

Totalt köar 1 400 personer för ortopedoperationer vid Rörelseorganens centrum, som innefattar ortopeden i Umeå och Skellefteå. Men bara 40 procent får hjälp inom gränsen för vårdgarantin, det vill säga 90 dagar efter läkares beslut.

Under pandemin har köerna växt. Före pandemin kunde sex-sju operationssalar användas, nu nyttjas bara tre och patienter med akuta tillstånd prioriteras. De långa väntetiderna på operation har lett till att enkla tillstånd har förvärrats och nu kräver mer komplexa ingrepp och åtgärder enligt ortopederna.

Ortopederna säger till Västerbottens-Kuriren att de länge försökt uppmärksamma ledningen på problemen, men att nödvändiga beslut inte har fattats. Grundproblemet är att det finns för få sjuksköterskor. Den viktigaste åtgärden är att rekrytera personal, enligt ortopederna.

Stig-Evert Tornberg, verksamhetschef på ortopediska kliniken i Umeå, säger till SVT Västerbotten att han förstår och delar läkarnas oro.

– De som lider och verkligen skulle behöva en operation på Nus kan vi inte riktigt hjälpa i dag. Det är det som man signalerar från läkargruppen och det förstår jag fullt och fast att de gör, säger Stig-Evert Tornberg.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Brita Winsa säger till SVT att regionledningen är medveten om läget, att man har vidtagit flera åtgärder och nämner en lönesatsning på 130 miljoner kronor som riktar sig till sjuksköterskor.