Patienter som vårdas vid den rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall kan inte prata i telefon utan att det finns risk för att andra hör deras samtal, något som nu Justitieombudsmannen kritiserar. Den fasta telefonen är placerad så att personalen kan säkerställa att patienter som har inskränkningar i sin rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster inte kommer åt telefonen. Men placeringen innebär också att både patienter och personal kan komma att höra samtalen. Patienter har dock möjlighet att prata i telefon även i ett konferensrum, men eftersom det i rummet finns föremål som kan utgöra en säkerhetsrisk är personal alltid närvarande vid samtal där.

Efter att en anmälan kommit in till Justitieombudsmannen om att det i princip är omöjligt att ha ett förtroligt samtal med exempelvis advokat eller myndigheter har nu chefs-JO Erik Nymansson sagt sitt.

»Jag har förståelse för syftet med placeringen av den fasta telefonen på avdelningen och har inte någon invändning mot den, så länge de patienter som får använda telefon även har möjlighet att ringa ostört«, skriver Erik Nymansson i sitt kritikbeslut och konstaterar samtidigt att någon sådan möjlighet inte verkar finnas.

Det finns inget lagstöd som ger personalen rätt att avlyssna telefonsamtal, enligt JO.

»Även om syftet med personalnärvaron i konferensrummet inte är att lyssna på patienternas telefonsamtal blir detta en konsekvens av närvaron«, skriver Erik Nymansson.

Klinikens svar

»Om en patient vill ringa ett samtal utan att stå i korridoren finns möjlighet att nyttja personaltelefonen i ett konferensrum på avdelningen. På grund av att det finns föremål i det rummet som kan utgöra en säkerhetsrisk ska någon ur avdelningens personal sitta med i rummet under samtalet. Enligt JO:s beslut 1996-01-31, dnr 1090-1995, måste ett sjukhus av ordningsskäl kunna styra tillgången till telefoner. Vidare kan det enligt JO inte finnas någon ovillkorlig rätt för patienter att nyttja telefon som är avsedd att användas av sjukhusets personal. Att personal sitter med i konferensrummet på grund av säkerhetsrisker måste även det ses som en proportionerlig avvägning som gjorts utifrån de förutsättningar som råder på vårdinrättningen«.