»En historisk förstärkning«, kallade Aida Hadžialić anslagshöjningen på två miljarder kronor per år till akutsjukhusen i Region Stockholm, som hon och kollegorna i den styrande majoriteten tillsammans med stödpartiet Vänsterpartiet, presenterade under en pressträff på måndagen.

– Det är resurser som kommer gå direkt till sjukhusen för att bland annat trygga cancervården, förlossningsvården och se till så att vi har ett bättre mottagande på våra akutmottagningar, sa Aida Hadžialić.

Bakgrunden till anslagsökningen är vad det nuvarande regionstyret bestående av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, kallar en »långvarig strukturell underfinansiering« av akutsjukhusen i regionen.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat presenterade förra veckan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en rapport där samtliga av 27 granskade akutsjukhus fick kritik för bristande patientsäkerhet.

– Ivos granskning och rapport bekräftar en problembild som vi känt till sedan länge. Under många år har Region Stockholms sjukhus gått på knäna. Genom att öka anslagen vill vi ge verksamheterna lugn och ro för att klara bemanningen och patientsäkerheten, sade Aida Hadžialić.

Pengarna kommer emellertid inte utan krav på motprestation från sjukhusen. Det handlar bland annat om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och åtgärder för att minska kostnaderna för inhyrd personal och administration.

Hur pengarna ska fördelas till respektive akutsjukhus ber Aida Hadžialić om att få återkomma till, men säger att de ska »ut i verksamheterna« under våren.

– Vi kommer att jobba så fort som möjligt med det här och min förhoppning är att vi kommer se både resultat och förändringar inom kort.

Miljardsatsningen finansieras dels med ökade skatteintäkter under året och dels med medel ur den buffert som Region Stockholm har för »extraordinära händelser«.

– Att vi nu har patientlarm på våra akutsjukhus igen är extraordinärt – patientsäkerheten måste tryggas, sade Aida Hadžialić.

På pressträffen presenterades också åtgärder för att förstärka primärvården i Region Stockholm. Bland annat ska det bli enklare för allmänläkare att konsultera specialistkliniker på sjukhusen och det ska utbildas fler ST-läkare i allmänmedicin.

– I samråd med sjukhusen kommer vi också att se över möjligheten att erbjuda specialistläkare ett snabbspår där de med bibehållen lön även kan utbilda sig inom allmänmedicin, sade Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd, vid pressträffen.

Med på pressträffen var förutom Aida Hadžialić (S) och Christine Lorne (C), även Sandra Ivanovic Rubin (MP) sjukvårdspolitisk talesperson samt, Jonas Lindberg (V), oppositionsråd.

Läs mer:
»Minskningen av vårdplatser har gått för långt« – Ivo kritiserar alla sjukhus
»Inlyssnande ledarskap« ska  lösa Region Stockholms vårdkris
Nya styret i Region Stockholm vill satsa på primärvård och akutsjukhus