– Eftersom att det redan framgår av förarbetena och att vi har sett så många problem nu i Ivos tillsyn så finns det skäl redan nu, tycker jag, även om lagen är ganska ny, att göra en översyn över lagens effekter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) till Ekot.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021 och reglerar vilka som får utföra olika typer av skönhetsingrepp. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är den myndighet som har tillsynsansvaret över företag verksamma i Sverige. Företag som förmedlar operationer som utförs utomlands regleras däremot inte av lagen och det är, enligt radion, oklart om och hur den typen av mellanhänder kan regleras.

Marknadsföringen av skönhetsoperationer regleras av marknadsföringslagen och Konsumentverket har, enligt Ekot, tidigare aviserat att myndigheten ska granska reklamen inom skönhetsbranschen.