En av regionerna som fick skarpast kritik i Ivos nya delrapport och har högst viteshot på 20 miljoner hängande över sig är Uppsala, som Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Problemen har bland annat handlat om långa väntetider på Akademiska sjukhusets akutmottagning, där patienter farit illa på olika sätt. I Ivos granskning framkommer att mat, vatten och hygienbehov inte alltid har kunnat tillgodoses, att patienter har drabbats av sepsis som hade kunnat undvikas, och att en patient också har avlidit på akuten på grund av lång väntan på behandling för blodpropp.

– Vi tar kritiken på allvar, vi lyssnar och har en dialog med Ivo. Men den bild som Ivo förmedlar behöver också nyanseras. Alla som är sjuka och behöver besöka akutmottagningen måste också fortsätta våga göra det, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala.

– Det är bra om professionen också kliver fram och delger sin bild, där finns det en delad bild. Det är ett jättetufft läge på sjukhuset – men vi ger i många delar en väldigt bra vård. Det måste också komma fram.

Enligt Emilie Orring följer regionen sin nya handlingsplan och är inte i alla delar överens med Ivo om åtgärderna som behöver vidtas. Ivo krävde att sjukhuset skulle öppna 612 vårdplatser, men har fått backa på kravet efter ett beslut i kammarrätten i december 2022.

Vårdplatser ska det bli fler av, påpekar Emilie Orring, men inte enbart på sjukhuset.

– Vi jobbar hela tiden för att öppna fler vårdplatser, som närvårdsplatser i Tierp och om några veckor fler platser i Uppsala kommun. Vi gör allt vi kan. Vi har satt upp en plan för att primärvården och närakuterna ska utvecklas. Många delar – hela vårdkedjan måste fungera.

Hur ser det ut på akutmottagningen på Akademiska just nu?

– Det går upp och ner hela tiden, det är ett tufft läge. Vissa dagar är bättre och vissa lite tuffare.

När har ni kommit till rätta med problemen?

– Det kan jag inte riktigt säga. Vi kommer att fortsätta jobba med de handlingsplaner vi har. Omställningen går för långsamt, in- och utflöden måste fungera bättre.

Utöver att Akademiska sjukhuset är ett av det mest kritiserade sjukhusen av Ivo, har Akademiska också sex stycken pågående 6:6a-ärenden hos Arbetsmiljöverket. Emilie Orring poängterar att arbetsmiljöarbetet är centralt för att komma till rätta med sjukhusets problem. Medarbetare ska söka sig dit och vilja jobba kvar, är målet.

– Vi vill erbjuda goda villkor, att medarbetare inte ska vara en rad i ett schema utan att vi ska se till den enskilda individen. Man ska känna att det finns goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Hur ser du på ditt eget ansvar som högst styrande politiker?

– Jag har självklart ett stort ansvar att följa upp hur det går med det här arbetet, och ta de beslut som behövs.

Har verksamheterna tillräckligt med resurser?

– Ja, det är vår bedömning. Vi har tillsatt pengar i budgeten. I den här situationen handlar det inte om mer pengar utan kompetensförsörjning och att få vårdkedjan att fungera bättre.