– Vi försöker att gradvis återgå till en hantering av luftsmittor som liknar den innan pandemin, samtidigt som vi tar med oss det vi har lärt oss.  Förändringen vi genomför innebär att vi får ett mer enhetligt sätt att hantera de tre stora luftvägssmittorna, covid-19, influensa och RS-virus, vilket underlättar för vårdpersonalen, säger Andreas Winroth, hygienläkare, Region Västerbotten i pressmeddelandet.

Verksamhetschefer kan dock besluta om att fortsätta med rutinmässig provtagning på sin enhet och provtagning av personal kan också bli aktuell vid utbrott eller vid smittspårning inom vården.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har Region Västerbotten tidigare lättat på rutinerna för när medarbetare i sjukvården ska stanna hemma från jobbet för misstänkt covid-19. Man kan jobba trots lindriga symtom, under förutsättning att man känner sig tillräckligt frisk, meddelade regionen i november.

Bakgrunden var den mycket ansträngda vårdplatssituationen som gjorde att den regionala särskilda sjukvårdsledningen, på inrådan från vårdhygien, ändrade rutinerna. I dagsläget är risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ungefär densamma som för influensa, enligt Andreas Winroth.

– Sjukdomen finns i samhället, men den innebär inte samma risk som tidigare, säger han i pressmeddelandet.