Regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna vill att arbetet med en digital infrastruktur snabbas på, så att vårdgivare inte behöver skicka patientdata med brev eller fax. Partierna är överens om saken i Tidöavtalet, som legat till grund för regeringens ambitioner under mandatperioden. Och där menar regeringen att staten bör ha en framträdande roll.

– Det är fortfarande så att det här inte fungerar i Sverige. Det är inte så att vårdgivare har tillgång till ens journaler och patientdata överallt dit man kommer. Här behöver vi ta ett samlat grepp för att patienterna inte ska behöva återupprepa sin sjukdomshistoria, säger socialminister Jakob Forssmed (KD), till Ekot.

Majoriteten av regionernas IT-chefer är positiva till regeringens ambition om en enhetlig infrastruktur, visar Ekots enkät som 18 av landets regioner svarat på. Men de menar att det arbetet måste drivas av regionerna, inte staten.

– Vi måste ha möjlighet att leda arbetet tillsammans med myndigheterna. Vi vet patienternas behov, vi vet vilka enorma utmaningar det finns att ge vård i dag med den otroliga kompetensbrist som finns, säger Johannes Hörnberg, verksamhetschef för IT i Region Västerbotten och ordförande i IT-chefernas nätverk, till radion.

Regionerna lyfter att de redan i dag samarbetar om en plattform. Det finns en oro att det arbetet inte tas till vara.

Jakob Forssmed menar att man behöver dra nytta av det arbete som redan gjorts, men att staten behöver ta taktpinnen.

– Idén med frivillighet och samverkan har inte nått hela vägen fram och jag tror att staten har en större roll att spela, säger han till Ekot.