För att försöka pressa ner kostnaderna för hyrpersonal i vården beslutade regionerna i slutet av 2020 att ta fram ett gemensamt avtal. Tanken var att avtalet skulle leda till tydligare krav på bemanningsföretagen, ett enhetligt pris och att regionerna skulle slippa konkurrera med varandra. Men alla har inte jublat över idén, särskilt inte bemanningsföretagen.

I somras stoppades upphandlingen av domstol sedan bolaget Dedicare överklagat och kritiserat villkoren kring viten och ersättningsnivåer. Det gjorde att avtalet inte kunde träda i kraft i november som planerat. Under hösten gjordes flera justeringar i underlaget och så sent som i december sa upphandlingens projektledare Stefan Petersson till Läkartidningen att han inte väntade sig att stöta på patrull på nytt.

– Nej, vi är övertygade om att vi inte kommer ha några fler överprövningar. Det blir ett väldigt bra avtal, som vi räknar med att ha på plats i början på april.

Så verkar det dock inte bli. Enligt ett nytt interimistiskt beslut av förvaltningsrätten i Göteborg stoppas alla regioner från att ingå avtal inom ramen för den samordnade upphandlingen, fram till dess att annat har beslutats. Den här gången är det bemanningsbolaget Bonliva som har krävt att upphandlingen ska göras om. Enligt Bonliva strider regionernas gemensamma upphandling mot lagen på ett stort antal punkter, bland annat gällande föreskrifter om arbetsförbud, tjänstepension, utvärderingsmodellen, zonindelningen och villkor om leverantörsavvikelser. Av vad som hittills framkommit anser förvaltningsrätten att regionerna kan ha brutit mot lagen och pausar därför upphandlingen i avvaktan på det slutliga ställningstagandet.

Därmed kan det bli svårt att få avtalet i hamn till i april.

– Det här påverkar tidsplanen i och med att förvaltningsrätten har en handläggningstid. Hur lång den är vet jag inte, säger Stefan Petersson.

Och även om förvaltningsrätten skulle gå på regionernas linje kan avtalet fortfarande överklagas till nästa instans.

– I och med att det här är en så stor upphandling finns det ett intresse från bemanningsföretagen att förhala avtalet. De tycker ju att det är bra att regionerna gör direktupphandlingar och att vi ligger kvar i de gamla avtalen, säger Stefan Petersson.

Läkartidningen har sökt såväl Bonliva.