Ett nytt bottenrekord ser ut att ha nåtts i Västerbotten år 2022 när det gäller kostnad för att hyra in hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt preliminära siffror från regionen som Sveriges radio P4 Västerbotten har tagit del av landar totalnotan på 262 miljoner. Det är mer än någonsin tidigare.

2017 har tidigare varit ett år som stuckit ut mest negativt i Västerbotten sett till kostnaderna för att hyra in personal, men 2022 ser ut att slå det gamla bottenrekordet. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har ökat mest, hela 40 procent sedan 2021. När det gäller hyrläkare är ökningen åtta procent, och gick totalt på 204 miljoner kronor. Drygt fyra procent av personalkostnaderna i regionen går till hyrpersonal.

Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har under många år försökt att minska kostnaderna för hyrpersonal utan att lyckas bryta den negativa trenden. Ett mål var exempelvis att kostnaderna skulle halveras från 2011 till år 2014. I stället ökade de med 40 procent under perioden. 2014 låg totalnotan på 3,41 miljarder kronor.

För några år sedan satte SKR upp en »nationell indikator« på två procent i ett projekt tillsammans med regionerna. Målsättningen med projektet var att regionerna skulle bli oberoende av hyrpersonal till den 1 januari 2019. För att nå dit togs en lista med 60 åtgärdspunkter fram. Men målet har inte nåtts. Tvärtom har notan för inhyrd personal ökat kraftigt.

År 2021 landade hyrnotan på 6,3 miljarder kronor i Sverige, enligt SKR. Det var en ökning med 12 procent jämfört med 2020. Siffrorna för 2022 har inte redovisats än på nationell nivå, men det mesta pekar på att de skenat i väg ännu mer. Under första halvåret ökade regionernas kostnad för inhyrd personal i hälso- och sjukvården nämligen med 26 procent, motsvarande 272 miljoner kronor, jämfört med första halvåret 2021. Totalt utgjorde kostnaden för hyrpersonal 4,2 procent av regionernas samlade personalkostnad, vilket motsvarar drygt 3,5 miljarder kronor.

För att få ned de skenande kostnaderna för hyrpersonal, och få mer kontinuitet införde de 21 regionerna ett gemensamt ramavtal för hyrsjuksköterskor och hyrläkare i april förra året. Egentligen var tanken att det skulle ha börjat gälla i november 2022. Men avtalet stoppades i somras av domstol efter att bemanningsbolaget Dedicare överklagat. Bolaget var bland annat kritiskt till avtalsvillkoren kring viten och ersättningsnivåer.

Nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt ramavtal. Enligt SKR är det troligen klart i april i år.

Läs också:
Notan för inhyrd personal ökar igen
Klart med tidplan för upphandling av hyrpersonal
Målet med hyroberoende i sjukvården har inte nåtts
Få når målet för hyroberoende
Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras