Riksdag och regering förväntar sig att svenska universitet och högskolor är aktiva även internationellt. För att lyckas med det krävs att forskningsdata och information kan delas mellan forskare och lärosäten i olika länder.

Samtidigt har universitet och högskolor mycket känslig data som behöver skyddas från insyn. Det kan handla om innovationer, företagshemligheter, säkerhet eller personuppgifter.

Säkerhetspolisen har noterat en ökad underrättelseverksamhet mot universitet och högskolor och svensk forskning och innovation den senaste tiden. Ett mål är att stjäla kunskap för att själv kunna dra nytta av den i konkurrensen på olika områden. Enligt ett pressmeddelande från Riksrevisionen rör det sig om stölder som bedöms ha stort värde. Men mörkertalet bedöms samtidigt vara stort.

Flera färska undersökningar har visat på brister i universitets- och högskolesektorns arbete med att skydda informationen.

– Att arbeta med säkerhetsfrågor i en miljö som också är beroende av öppenhet och internationella utbyten kräver kunskap och riskmedvetenhet som inte alltid är självklar i den akademiska världen, säger riksrevisor Helena Lindberg, i pressmeddelandet.

Därför ska Riksrevisionen nu granska lärosätenas skydd av forskningsdata. Resultatet är planerat till september i år.