Sverige behöver stärka sin beredskap när det kommer till läkemedel, men även andra sjukvårdsprodukter, menar regeringen som presenterar flera åtgärder i en proposition.

– Bristande tillgång på läkemedel är ett stort problem för patienter, ett problem för anhöriga och ett problem för förskrivare inom hälso- och sjukvården, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) på en pressträff på tisdagen.

Enligt regeringen behövs det ökad kunskap om de läkemedel som finns i Sverige, beredskap för tillverkning av vissa läkemedel och bättre information kring bristsituationer.

Regeringen föreslår bland annat att det ska bli möjligt att ta ut sanktionsavgifter av företag som inte informerar om en eventuell bristsituation. Avgiften skulle som lägst vara 25 000 kronor och som högst 100 miljoner. Öppenvårdsapotek ska enligt regeringens förslag även bli skyldiga att ha en viss lagerhållning.

Flera myndigheter får också i uppdrag att undersöka hur man kan stärka försörjningsberedskapen av läkemedel. Läkemedelsverket ska bland annat genomföra en kartläggning av läkemedelsproduktionen i Sverige.

– Vi behöver en annan stabilitet för att klara den beredskap som krävs för oförutsägbara händelser.

För knappt ett år sedan presenterade en särskild utredare förslag som den förra regeringen senare sa sig vilja genomföra. De har legat till grund för den nuvarande regeringens proposition.

Läs även:
Staten föreslås få tydligare roll i styrningen av vården vid kriser 
Utredare förslår krav på beredskapslager i sjukvården 
Utredare vill ha bättre lagerhållning vid kriser