Hos patienter med nollställt immunförsvar efter en stamcellstransplantation kan annars oftast harmlösa virus orsaka livshotande infektioner. Nu rapporterar SVT Nyheter Väst att Sahlgrenska universitetssjukhuset är först i Norden med att ge patienter behandling med virusspecifika T-celler från en anhörig som är immun mot viruset, när annan behandling inte fungerar.

Hittills uppges metoden ha räddat livet på fyra patienter; tre barn och en vuxen.

Indikation för behandling är reaktivering av Epsteinbarr-virus, cytomegalovirus eller adenovirus efter en allogen stamcellstransplantation, som inte svarar på standardbehandling.

– Det är en helt fantastisk möjlighet att kunna bota en patientgrupp där vi tidigare inte hade något ytterligare att erbjuda. Den räddar liv, säger barnonkologen Cecilia Langenskiöld, till SVT Nyheter Väst.

Mats Bemark, docent och utvecklingsbiolog på Sahlgrenska, hoppas att behandlingen ska kunna nå fler patientgrupper inom några år.

– Man kommer troligtvis även kunna behandla organtransplanterade patienter och personer vars cancer orsakats av virus, säger han.

Metoden går ut på att man skördar minnesceller från en donator och sedan injicerar dem i blodet på en stamcellstransplanterad patient som blivit svårt sjuk av en vanlig virusinfektion. Ofta används samma donator som donerat stamcellerna.