Idag, fredag, går Region Värmland ner i stabsläge, en lägre grad av beredskapsläge än de senaste sex veckorna. Regionen har vidtagit flera nya åtgärder för att lösa den akuta krisen, som Läkartidningen har rapporterat om vid flera tillfällen. Nu bedömer hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert att den ökade pressen måste kunna hanteras »även i vardagen«.

Inflödet till akutmottagningarna har stabiliserats och det gäller även sjukfrånvaron av vårdpersonal, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande.

– Jag vill understryka att vi fortfarande är i ett kämpigt läge med högt inflöde av patienter, så än är utmaningarna inte över. Däremot ser vi att vi fortsättningsvis kan hantera situationen utan att behöva vara i beredskapsläge, som sliter hårt på personal och ledare. Vi kommer fortsätta följa läget dagligen och löpande, men vi glesar ut mellan våra möten i regionala och lokala särskilda sjukvårdsledningar, säger Lena Gjevert i pressmeddelandet.

Läs mer:
Drastiska åtgärder i Värmland – sista regionen i förstärkningsläge
Värmland testar rekryteringsbonus – »Haft det ansträngt konstant« 
Region Värmland ber om hjälp: »En av de jobbigaste dagarna någonsin«

Beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns utöver normalläge tre beredskapsnivåer:
  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.
Källa: Socialstyrelsen