Alla 27 sjukhus som har granskats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu fått kritik. Bristen på vårdplatser gör att vården på många håll inte längre är patientsäker och nivån är oacceptabelt låg, enligt myndighetens ordförande Sofia Wallström.

– Nästintill alla regioner delar Ivos bedömning att det råder brist på vårdplatser. Då är det väldigt anmärkningsvärt att regionerna, trots denna vetskap och samstämmighet, inte har vidtagit åtgärder som har gett effekt, sa hon i samband med att myndighetens delrapport släpptes under torsdagen.

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Stefan Tell

Även Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson tycker att regionerna har brustit i sitt uppdrag. Argumentet att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor för att bemanna vårdplatserna håller inte, enligt henne. Bland Sjukhusläkarnas förslag återfinns bland annat högre grundbemanning, en höjd medicinsk kompetens i chefsleden och att man ser över vilka yrkeskategorier som gör vad.

– Ivo skriver i rapporten om patienter som inte får mat, vätska eller som ligger i sin egen avföring. Man pratar ständigt om att det behövs sjuksköterskor, men hur ser det ut i övrigt? Vi behöver ju väldigt många andra, såsom undersköterskor och vårdbiträden som kan hjälpa till med basal omvårdnad.

Sunderby sjukhus i Norrbotten är ett av de tre sjukhus som nu hotas av vite på grund av de allvarliga brister som framkommit under Ivos inspektioner. Här handlar det om 10 miljoner kronor som kan dömas ut om inte sjukhuset lyckas få fram minst 180 vårdplatser. Regionstyrelsens ordförande Anders Öberg (S) vågar inte själv i dagsläget sia kring om man kommer att nå målet.

Anders Öberg (S), regionstyrelsens ordförande i Norrbotten. Foto: Region Norrbotten.

– Det återstår att se om vi lyckas med det. Jag är bekymrad över att vi inte har de tillgängliga vårdplatser som behövs.

Av Ivos beslut framgår bland annat att patienter i livets slutskede vårdats i korridoren på akuten och att personalen inte ens skriver avvikelser längre när patienter fått vänta mer än sex timmar på akuten. Sedan vitesföreläggandet har dock ett flertal förändringar påbörjats.

Beslut har fattats om att trettio nya vårdplatser ska inrättas på tre olika avdelningar: en avdelning för utskrivningsklara patienter, en med palliativa platser och en 23-timmarsavdelning med koppling till akuten, där patienter kan ligga i väntan på placering på en annan avdelning.

– Man ska inte ligga i korridoren som nu och man ska inte behöva ropa för att påkalla uppmärksamhet. Det ska finnas klocka vid sängen och man ska få mat. Vi ska säkerställa att en sjuk äldre inte ska behöva ligga på en hård brits helt enkelt.

Men för att lyckas bemanna vårdplatserna behövs också fler åtgärder på längre sikt, menar Anders Öberg. Det kan bland annat handla om att se över arbetsmiljön och arbetssätten. Exempelvis vill det nya regionstyret återinföra den vårdnära service som slopades under pandemin och som hade ansvar för kök, städning och transporter.

– Jag tänker också på hur vi tar hand om läkare som går AT- och ST-utbildningar. Sunderbyn hamnade väldigt lågt i AT-läkarnas rankning och där måste vi jobba långsiktigt för att lyckas bli den arbetsgivare man vill jobba hos efter sin utbildning.

Vems är ansvaret för att det har blivit så här?

– Jag är inne på min tjugonde dag som regionstyrelsens ordförande, säger Anders Öberg.

Han pekar bland annat på svårigheterna med att rekrytera personal. Men även den omorganisation som klubbades av det tidigare regionstyret, bestående av Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet, har varit en bidragande faktor.

– Chefer och vårdpersonal slutade för att de inte tyckte att de hade en bra arbetsmiljö, säger Anders Öberg.

För Ivos del väntar framöver uppföljningar av de åtgärder som regionerna presenterar. Och även om det är en dyster bild som Ivo målar upp av sjukvården är Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson försiktigt optimistisk.

– Jag tycker att det är en ljusning att rapporten är släppt och att korten nu ligger på bordet. Tidigare var det mycket tal om att vi från sjukvården använde oss av anekdotisk bevisföring: Patientsäkerheten var egentligen inte hotad alls, det var bara vi som upplevde det så. Nu har man från både regerings- och myndighetshåll äntligen sett problemet, och först med en gemensam problembeskrivning kan man börja jobba framåt, säger hon.

Läs också:
Ivo kritiserar alla sjukhus: »Minskningen av vårdplatser har gått för långt«